Đất có quy hoạch ở xã Thái Đào, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang

Cách tra cứu những khu đất có quy hoạch ở xã Thái Đào, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.

Xã Thái Đào thuộc địa bàn huyện Lạng Giang. Xã có diện tích 10,42 km².

Xã Thái Đào nằm ở cực Nam của huyện Lạng Giang, cách huyện lỵ là thị trấn Vôi 10 km, cách tỉnh lỵ là thành phố Bắc Giang là 7 km. Chiều dài nhất từ Bắc xuống Nam là 5 km, chiều rộng nhất từ Đông sang Tây là 3,65 km.

Vị trí cụ thể của xã Thái Đào như sau: Phía bắc giáp xã Tân Dĩnh huyện Lạng Giang; Phía đông giáp xã Đại Lâm huyện Lạng Giang; Phía nam giáp thị trấn Tân Dân huyện Yên Dũng; Phía tây giáp xã Dĩnh Trì thành phố Bắc Giang.

Về quy hoạch, quy hoạch sử dụng đất huyện Lạng Giang được thể hiện trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Lạng Giang đến năm 2030.

Xã Thái Đào đã và đang hình thành nhiều dự án bất động sản.

Trên địa bàn xã này hiện có nhiều khu đất thuộc diện có quy hoạch.

Đất có quy hoạch được đề cập đến ở đây là các loại đất được quy hoạch có mục đích sử dụng không phù hợp với nhu cầu của người mua nhà đất để ở.

Đất có quy hoạch phổ biến là những khu đất được quy hoạch có chức năng sử dụng: Đất cây xanh, đất mặt nước, đất công cộng, đất giao thông, đất làm bệnh viện, đất trường học, đất làm trạm bơm…

Các loại đất này sẽ không được xây dựng công trình có chức năng ở, hoặc sẽ được giải tỏa khi nhà nước sử dụng đến theo quy hoạch.

Một ví dụ về khu đất có quy hoạch ở xã Thái Đào là khu đất nằm ở sát QL 37. Vị trí cụ thể của khu đất như sau: Điểm đầu ở đoạn cửa hàng nem ông Tề; điểm cuối ở đoạn cây xăng Thái Đào. Khu đất này được quy hoạch là đất thương mại dịch vụ. Khu đất có chiều dài khoảng 690 m.

Dưới đây là ví dụ khu đất dính quy hoạch ở xã Thái Đào thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Lạng Giang đến năm 2030:

Đất có quy hoạch ở xã Thái Đào, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang - Ảnh 1.

Xã Thái Đào trên bản đồ Google vệ tinh

Đất có quy hoạch ở xã Thái Đào, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang - Ảnh 2.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Lạng Giang đến năm 2030, khu vực xã Thái Đào. Khu đất khoanh đỏ chính là khu đất thuộc diện có quy hoạch do có chức năng sử dụng là khu đất thương mại dịch vụ.

Đất có quy hoạch ở xã Thái Đào, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang - Ảnh 3.

Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch.

Đất có quy hoạch ở xã Thái Đào, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang - Ảnh 4.

Khu đất thuộc diện có quy hoạch là đất thương mại dịch vụ nhìn từ Google vệ tinh.

(Thông tin trong bài có giá trị tham khảo).

- Xem thêm những khu đất có quy hoạch trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Lạng Giang đến năm 2030 TẠI ĐÂY.

- Xem thêm những khu đất có quy hoạch ở xã Thái Đào TẠI ĐÂY.