Quy hoạch

Đường sẽ mở ở xã Xuy Xá, Mỹ Đức, Hà Nội

Những tuyến đường sẽ mở ở xã Xuy Xá, Mỹ Đức, Hà Nội theo bản đồ quy hoạch.

 Xuy Xá nằm ở gần trung tâm huyện Mỹ Đức. Xã có diện tích 5,33 km2, giáp với nhiều xã khác ở huyện Mỹ Đức.

Cụ thể, phía Tây và Tây Bắc của xã Xuy Xá giáp xã Lê Thanh (huyện Mỹ Đức), phía Bắc giáp xã Đồng Tiến (huyện Mỹ Đức) và sông Đáy, phía Đông giáp xã Phùng Xá và Phù Lưu Tế (huyện Mỹ Đức), phía Nam giáp xã Phù Lưu Tế (huyện Mỹ Đức), phía Tây Nam giáp xã Hợp Tiến (huyện Mỹ Đức).

Trên địa bàn xã có tuyến giao thông quan trọng là Tỉnh lộ 419. Ngoài ra, từ trung tâm xã Xuy Xá tới Quốc lộ 21B (tuyến quốc lộ kết nối các đô thị lớn như Hà Đông - Phủ Lý - Nam Định) cách khoảng 5 km; tới Quốc lộ 21A (tuyến quốc lộ nối liền Thủ đô Hà Nội với hai tỉnh Hà Nam và Nam Định) và đường Hồ Chí Minh (con đường giao thông huyết mạch, chạy từ Bắc vào Nam Việt Nam) khoảng 11 km.

Theo bản đồ quy hoạch giao thông và bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Mỹ Đức, hiện chưa có tuyến đường mới nào đáng chú ý sẽ được mở tại xã.

Đường sẽ mở ở xã Xuy Xá, Mỹ Đức, Hà Nội - Ảnh 1.

Bản đồ quy hoạch giao thông xã Xuy Xá theo bản đồ quy hoạch chung xây dựng huyện Mỹ Đức thành phố Hà Nội đến năm 2030.

Đường sẽ mở ở xã Hợp Tiến, Mỹ Đức, Hà Nội - Ảnh 2.

Ký hiệu các loại đường trên bản đồ quy hoạch chung xây dựng huyện Mỹ Đức thành phố Hà Nội đến năm 2030.

Đường sẽ mở ở xã Xuy Xá, Mỹ Đức, Hà Nội - Ảnh 3.

Hình ảnh thực địa trên Google vệ tinh.

XEM CHI TIẾT NHỮNG ĐƯỜNG SẼ MỞ Ở XàXUY XÁ trên bản đồ quy hoạch giao thông tại đây.

XEM CHI TIẾT NHỮNG ĐƯỜNG SẼ MỞ Ở XàXUY XÁ trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất tại đây.

Xem thêm: 

ĐƯỜNG SẼ MỞ Ở XàXUY XÁ trên thực địa tại đây.

ĐƯỜNG SẼ MỞ Ở HUYỆN MỸ ĐỨC trên thực địa tại đây.

Bản đồ quy hoạch
 
chọn