Tiếp thu hoàn thiện dự thảo Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù đối với TP HCM

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, Ban Soạn thảo xây dựng dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù đối với  TP HCM (thay thế Nghị quyết số 54/2017/QH về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP HCM) mới diễn ra dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Trưởng Ban Soạn thảo. Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đánh giá cao, TP HCM đã chủ động nghiên cứu, đề xuất các chính sách với việc cần có cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội đối với TP; đồng thời, đề nghị, trên cơ sở các ý kiến góp ý đối với các nhóm cơ chế, chính sách, UBND TP tiếp tục phối hợp Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Cơ quan Thường trực của Ban Soạn thảo) để rà soát, nghiên cứu, tiếp thu hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, trình các cấp có thẩm quyền theo quy định.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh, căn cứ xây dựng Nghị quyết đã rõ. Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 07/10/2022 về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 31-NQ/TW ngày 30/12/2022 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP HCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 81/2023/QH15 về quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; trong đó xác định rất rõ vai trò, sứ mệnh của TP HCM, cực tăng trưởng của vùng động lực; là đô thị hạt nhân, trung tâm phát triển của toàn vùng; chuyển nhanh sang dịch vụ chất lượng cao, trở thành trung tâm tài chính quốc tế có tính cạnh tranh trong khu vực; đi đầu về công nghiệp công nghệ cao, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục, đào tạo, y tế chuyên sâu và là đầu mối giao thương với quốc tế.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, việc xây dựng Nghị quyết phải đáp ứng theo đúng chủ trương, yêu cầu tại các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ; các cơ chế, chính sách phải cụ thể, đảm bảo nguyên tắc có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo phù hợp với Hiến pháp, đúng thẩm quyền của Quốc hội, chủ trương của Đảng.

Việc xây dựng Nghị quyết phải nghiên cứu thấu đáo, có tính đột phá, đổi mới, giải quyết những vấn đề lớn, tháo gỡ các điểm nghẽn, tạo động lực, xung lực mới cho TP HCM phát triển; thực hiện phân cấp, phân quyền, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Thành phố với vai trò đầu tàu, đóng góp lớn cho đất nước; các chính sách đưa ra phải đảm bảo tính khả thi, hiệu quả.

Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi cho biết, nội dung chính của dự thảo Nghị quyết đưa ra các nhóm cơ chế, chính sách, bao gồm các cơ chế, chính sách đã được quy định tại Nghị quyết số 54/2017/QH; các cơ chế, chính sách có nội dung tương tự đã được quy định tại các Nghị quyết đặc thù của các địa phương khác; các chính sách đã có trong dự thảo Luật Đất đai, Luật Nhà ở sửa đổi dự kiến trình Quốc hội trong thời gian tới; các cơ chế, chính sách mới.

Góp ý đối với dự thảo Nghị quyết, thành viên Ban Soạn thảo thống nhất cao với sự cần thiết xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù đối với TP HCM (thay thế Nghị quyết số 54/2017/QH), tạo động lực phát triển TP nhằm giữ vững và phát huy vai trò là đô thị đặc biệt, trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục, đào tạo, khoa học công nghệ, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao; đồng thời, tập trung cho ý kiến đối với các cơ chế, chính sách cụ thể về quản lý đầu tư; tài chính ngân sách; ngành, nghề ưu tiên thu hút nhà đầu tư chiến lược; quản lý khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo; tổ chức bộ máy, phân cấp, phân quyền.

chọn
Khởi tố vụ án xây dựng 680 căn trái phép tại Khu dân cư Tân Thịnh của LDG
Ngày 29/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại dự án Tân Thịnh do CTCP Đầu tư LDG làm chủ đầu tư.