Tags

Quy hoạch TP HCM

Tìm theo ngày
Thông tin quy hoạch TP HCM mới nhất

Thông tin quy hoạch TP HCM mới nhất

Quy hoạch TP HCM tập hợp đầy đủ thông tin về mục tiêu và tầm nhìn quy hoạch trên toàn tỉnh. Tất cả những nội dung trên đều sẽ được đề cập ngay trong bài viết sau đây.

Quy hoạch TP HCM thể hiện thông tin gì?

Căn cứ Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị, thông tin quy hoạch TP HCM sẽ thể hiện những nội dung sau:

Phạm vi quy hoạch

Phạm vi ranh giới lập quy hoạch: toàn bộ địa giới hành chính Thành phố Hồ Chí Minh với diện tích 2.095 km2 và khu vực biển Cần Giờ (diện tích cụ thể sẽ được xác định trong quá trình lập Đồ án, đảm bảo thống nhất với ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển và tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ). Ranh giới cụ thể như sau:

+ Phía Bắc giáp tỉnh Bình Dương;

+ Phía Tây giáp tỉnh Tây Ninh, tỉnh Long An và tỉnh Tiền Giang;

+ Phía Đông giáp tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

+ Phía Nam giáp biển Đông.

Phạm vi nghiên cứu: bao gồm toàn bộ ranh giới hành chính Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh xung quanh thuộc vùng Thành phố Hồ Chí Minh (vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, gồm các tỉnh: Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tiền Giang; với diện tích khoảng 30.404 km2

Quy mô quy hoạch thành phố TP HCM

TP HCM gồm có 9 đơn vị hành chính cấp huyện trực thuộc, bao gồm 1 thành phố, 1 thị xã và 7 huyện với 152 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 16 phường, 9 thị trấn và 127 xã.

Dựa vào quy định các đơn vị hành chính nêu trên mà TP HCM sẽ triển khai quy hoạch cụ thể như sau:

- Tại 1 thành phố: TP HCM sẽ triển khai quy hoạch ở thành phố Thủ Đức.

- Tại 5 huyện: TP HCM sẽ triển khai quy hoạch ở huyện Bình Chánh, Cần Giờ, Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè.

- Tại 16 quận: TP HCM sẽ triển khai quy hoạch ở Quận 1, Quận 3, Quận 4, Quận 5, Quận 6, Quận 7, Quận 8, Quận 10, Quận 11, Quận 12, Bình Tân, Bình Thạnh, Gò Vấp, Phú Nhuận, Tân Bình, Tân Phú.

Nội dung quy hoạch TP HCM

- Phân tích vị trí và mối quan hệ liên vùng: đánh giá lợi thế và hạn chế về vị trí địa lý của thành phố; phân tích bối cảnh quốc tế và khu vực, định hướng, chiến lược phát triển của quốc gia và vùng có tác động đến sự phát triển của thành phố. Đánh giá vai trò, vị thế, sức thu hút và lan tỏa của thành phố trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, quốc gia và quốc tế. Đặc biệt phân tích mối quan hệ không gian giữa Thành phố Hồ Chí Minh với thành phố Thủ Đức, với các đô thị thuộc vùng Thành phố Hồ Chí Minh và vùng đồng bằng sông Cửu Long, Cảng hàng không quốc tế Long Thành và hệ thống cảng biển trong vùng và đảm bảo sự phù hợp với các quy hoạch ngành quốc gia.

- Phân tích điều kiện tự nhiên, đặc trưng sông nước, khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ và các giá trị tự nhiên cần bảo tồn, gìn giữ trong phát triển thành phố.

- Phân tích, đánh giá hiện trạng về kinh tế - xã hội - môi trường thông qua các chỉ số, cơ cấu kinh tế; đặc điểm dân cư, lao động, các hiện tượng dịch cư; các chỉ số về môi trường, khí hậu và tác động của biến đổi khí hậu đến đô thị.

- Phân tích, đánh giá định hướng phát triển không gian, quy hoạch sử dụng đất, cấu trúc đô thị: phân tích, đánh giá về hiện trạng sử dụng đất. Phân tích cấu trúc phân bố các chức năng chính, cấu trúc cảnh quan, các khu vực cửa ngõ đô thị, hệ thống trung tâm, quảng trường, khu chức năng trong đô thị. Đánh giá quá trình triển khai thực hiện quy hoạch năm 2010 về định hướng không gian, sử dụng đất, cấu trúc đô thị.

- Phân tích, đánh giá hiện trạng các hệ thống hạ tầng xã hội: y tế, giáo dục, văn hóa, công viên cây xanh, hiện trạng phát triển nhà ở trong mối quan hệ với hình thái của đô thị. Đánh giá quá trình triển khai thực hiện quy hoạch năm 2010 về tổ chức, phát triển hệ thống hạ tầng xã hội.

- Phân tích, đánh giá hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ môi trường gồm: giao thông, cao độ nền và thoát nước mưa, năng lượng, chiếu sáng, thông tin liên lạc, cấp nước, thoát nước thải, quản lý chất thải rắn và nghĩa trang, bảo vệ môi trường... trong phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch. Đánh giá quá trình triển khai thực hiện quy hoạch năm 2010 về phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật, xác định những tồn tại, cần hoàn thiện để đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng đô thị loại đặc biệt.

- Đánh giá các quy hoạch, dự án trên địa bàn thành phố đã được lập và phê duyệt; cập nhật các quy hoạch ngành quốc gia đang triển khai thực hiện.

- Tổng hợp chung về thực trạng phát triển đô thị. Xác định các vấn đề trọng tâm cần giải quyết, làm cơ sở cho việc đề xuất nội dung và giải pháp điều chỉnh quy hoạch.

- Nguồn tài liệu, số liệu, thông tin về hiện trạng phải bảo đảm chất lượng, độ tin cậy, có nguồn rõ ràng; đảm bảo tính khoa học, đủ số lượng, đủ độ dài chuỗi dữ liệu theo thời gian để phục vụ công tác phân tích, đánh giá, dự báo trong quá trình lập quy hoạch.

Mục tiêu quy hoạch TP HCM

Việc nghiên cứu lập quy hoạch TP HCM phải đạt được các mục tiêu sau:

- Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố phù hợp định hướng phát triển của toàn vùng Thành phố Hồ Chí Minh, hướng tới phát triển thành phố trở thành trung tâm giao thương quốc tế của vùng và quốc gia; trung tâm văn hóa, tri thức sáng tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, công nghiệp công nghệ cao tầm khu vực; trung tâm du lịch, tài chính - thương mại và dịch vụ logistics tầm quốc tế.

- Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố để đáp ứng các yêu cầu mới trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của thành phố; tạo điều kiện khả thi để thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm giải quyết các vấn đề trong phát triển đô thị hiện nay như dân số, nhà ở, hạ tầng, giao thông, môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và đảm bảo an ninh quốc phòng.

- Tạo cơ sở pháp lý cho việc quản lý phát triển, đầu tư xây dựng các khu vực trong đô thị và hoàn thiện hệ thống kỹ thuật khung của đô thị theo quy hoạch.

Phương pháp lập quy hoạch TP HCM

Yêu cầu về phương pháp lập quy hoạch:

Quy hoạch được lập dựa trên phương pháp tiếp cận tổng hợp, đa chiều, đa lĩnh vực, đảm bảo các yêu cầu về tính khoa học, tính phù hợp, tính thực tiễn và ứng dụng công nghệ hiện đại.

Các phương pháp lập quy hoạch:

- Tích hợp quy hoạch;

- Nghiên cứu tại bàn;

- Điều tra, thu thập xử lý thông tin, dữ liệu;

- Phân tích hệ thống, phân tích chuyên ngành;

- So sánh đối chiếu, lồng ghép bản đồ với việc áp dụng công nghệ thông tin, hệ thống thông tin địa lý (GIS);

- Thực chứng, ứng dụng từ các bài học thực tiễn;

- Dự báo phát triển và quy hoạch chiến lược;

- Xây dựng các kịch bản phát triển;

- Quy hoạch xây dựng các phương án phát triển và tối ưu hóa;

- Chuyên gia, hội nghị, hội thảo;

- Một số phương pháp khác phù hợp với quy trình kỹ thuật và tính đặc thù của tỉnh.

Theo dõi Vietnammoi để cập nhật thêm nhiều thông tin mới nhất về quy hoạch thành phố Hồ Chí Minh.