Gần 3,1 tỷ USD vốn ngoại chảy về TP HCM từ đầu năm

11 tháng qua, tổng vốn FDI vào TP HCM đạt gần 3,1 tỷ USD. Trong đó, Singapore dẫn đầu về dự án cấp phép mới với 184 dự án, tiếp đến là Nhật Bản với 95 dự án và Ấn Độ với 40 dự án.

Một góc TP HCM (Ảnh: Di Anh).

Trang Ngoại giao Kinh tế Trực tuyến (Bộ Ngoại giao) dẫn số liệu từ Cục Thống kê TP HCM cho biết, 11 tháng qua, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào thành phố đạt gần 3,1 tỷ USD, giảm 12,9% so với cùng kỳ. Số liệu tính chung cả dự án cấp mới, điều chỉnh tăng vốn và góp vốn, mua cổ phần, mua lại cổ phần góp.

Có 1.090 dự án cấp phép mới, tăng 35,1% so với cùng kỳ; vốn đăng ký đạt 573,5 triệu USD, tăng 20,1%. 

Về quốc gia đầu tư, Singapore dẫn đầu về dự án cấp phép mới với 184 dự án, vốn đăng ký đạt 170,1 triệu USD, chiếm 29,7% vốn đăng ký cấp mới. Tiếp đến là Nhật Bản với 95 dự án, vốn đăng ký 81,2 triệu USD, chiếm 14,2%; Ấn Độ với 40 dự án, vốn đăng ký đạt 62,2 triệu USD, chiếm 10,8%.

Có 281 dự án điều chỉnh vốn đăng ký, tăng 71,3% so với cùng kỳ; vốn điều chỉnh đạt 601,7 triệu USD, giảm 61,3%. Hoa Kỳ là quốc gia có số vốn điều chỉnh cao nhất trong 11 tháng qua, đạt 217,9 triệu USD, chiếm 36,2% vốn đăng ký điều chỉnh.

Liên quan đến hoạt động góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp có 2.099 trường hợp nhà đầu tư nước ngoài thực hiện với góp vốn là 1.909 triệu USD, tăng 26,7% về vốn so với cùng kỳ. Trong đó, hoạt kinh doanh bất động sản có số vốn góp đạt 917 triệu USD, chiếm 48%.

Lũy kế từ ngày 1/1/1988 đến ngày 20/11/2023, trên địa bàn TP HCM có 12.300 dự án đầu tư nước ngoài còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng vốn đạt 57,25 tỷ USD; 26.389 trường hợp nhà đầu tư nước ngoài thực hiện thủ tục góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của doanh nghiệp trong nước với vốn góp đăng ký tương đương 25,7 tỷ USD.

Tính chung giá trị vốn đầu tư nước ngoài cấp mới, vốn đầu tư tăng thêm và góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp vào thành phố đạt gần 83 tỷ USD.

chọn
Sắp hết thời người mua nhà phải 'xin' để được cấp sổ đỏ
VARS cho biết trước đây, rất nhiều người mua nhà phải vất vả, thậm chí phải "xin" để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Song, với Luật Đất đai 2024, trách nhiệm này thuộc về nhà nước, các quy định mới được sửa đổi theo hướng rõ ràng và minh bạch hơn.