Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 12, quận Tân Bình, TP HCM (phần 5)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 12, quận Tân Bình, TP HCM đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 12, quận Tân Bình, TP HCM (phần 5) - Ảnh 1.

Phường 12 thuộc quận Tân Bình. Phường 12 Phía đông giáp phường 4; Phía tây giáp phường 13; Phía nam giáp phường 11; Phía bắc giáp phường 15.

1. Đường nối từ đường Sơn Hưng tới đường Trần Mai Ninh

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 12 là đường nối đường Sơn Hưng tới hẻm 76 Xuân Diệu, có chiều dài khoảng 45 m. Tuyến đường có điểm đầu ở đường Sơn Hưng, sau đó kết thúc ở đường Trần Mai Ninh.

Xem ngay: Đường sẽ mở ở TP HCM 

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 12, quận Tân Bình, TP HCM (phần 5) - Ảnh 2.

Đường mở theo quy hoạch ở phường 12 trên bản đồ quy hoạch (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 12, quận Tân Bình, TP HCM (phần 5) - Ảnh 3.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 12 (Nguồn ảnh: Google).

2. Đường nối từ đường Lê Trung Nghĩa tới đường Nguyễn Minh Hoàng

Theo quy hoạch, đường sẽ mở ở phường 12 có đường nối đường Lê Trung Nghĩa tới đường Nguyễn Minh Hoàng, có chiều dài khoảng 60 m. Tuyến đường có điểm đầu ở đường Lê Trung Nghĩa, chạy song song với đường A4, sau đó kết thúc ở đường Nguyễn Minh Hoàng.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 12, quận Tân Bình, TP HCM (phần 5) - Ảnh 4.

Đường mở theo quy hoạch ở phường 12 trên bản đồ quy hoạch (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 12, quận Tân Bình, TP HCM (phần 5) - Ảnh 5.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 12 (Nguồn ảnh: Google).

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp).