Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 2, quận Tân Bình, TP HCM (phần 4)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 2, quận Tân Bình, TP HCM đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 2, quận Tân Bình, TP HCM (phần 4) - Ảnh 1.

Phường 2 thuộc quận Tân Bình. Phường 2 phía đông giáp phường 9 (quận Phú Nhuận); Phía tây phường 2, phường 4 (quận Tân Bình); Phía nam giáp phường 3; Phía bắc giáp phường 15.

1. Đường nối từ đường Phổ Quang tới đoạn Siêu thị nhập khẩu 123 Buy

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 2 đáng chú ý có đường nối từ Cửa hàng bán dụng cụ máy bay Remove Befor Flig đường Phổ Quang tới đoạn Siêu thị nhập khẩu 123 Buy, có chiều dài khoảng 120 m. Tuyến đường có điểm đầu ở đường Phổ Quang, chạy song song với đường Huỳnh Lan Khanh, sau đó kết thúc ở đoạn Siêu thị nhập khẩu 123 Buy.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở TP HCM mới nhất

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 2, quận Tân Bình, TP HCM (phần 4) - Ảnh 2.

Đường mở theo quy hoạch ở phường 2 trên bản đồ quy hoạch (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 2, quận Tân Bình, TP HCM (phần 4) - Ảnh 3.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 2 (Nguồn ảnh: Google).

2. Đường song song với hẻm 10 Phan Đình Giót

Phường 2 có đoạn song song với hẻm 10 Phan Đình Giót là đường sẽ mở theo quy hoạch. Tuyến đường có điểm đầu ờ đường Phổ Quang, sau đó kết thúc ở Ngân hàng TMCP An Bình.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 2, quận Tân Bình, TP HCM (phần 4) - Ảnh 4.

Đường mở theo quy hoạch ở phường 2 trên bản đồ quy hoạch (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 2, quận Tân Bình, TP HCM (phần 4) - Ảnh 5.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 2 (Nguồn ảnh: Google).

3. Đường nối từ đường Phổ Quang tới đường Trà Khúc

Theo quy hoạch, đường sẽ mở ở phường 2 có đường nối từ đường Phổ Quang tới đường Trà Khúc, có chiều dài khoảng 115 m. Tuyến đường có điểm đầu ở đường Phổ Quang, chạy song song với đường Huỳnh Lan Khanh, sau đó kết thúc ở đường Trà Khúc.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 2, quận Tân Bình, TP HCM (phần 4) - Ảnh 6.

Đường mở theo quy hoạch ở phường 2 trên bản đồ quy hoạch (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 2, quận Tân Bình, TP HCM (phần 4) - Ảnh 7.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 2 (Nguồn ảnh: Google).

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp).