Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 2, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên (phần 2)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 2, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên đáng chú ý nhất.

Xem ngay: Đường sẽ mở ở TP Tuy Hòa mới nhất

 Phường 2 thuộc TP Tuy Hòa, phía đông giáp phường 5; phía tây giáp Bình Ngọc; phía nam giáp phường 1; phía bắc giáp phường 8.

4. Đường nối đường Nguyễn Tất Thành tới đường Trần Phú

Đường này có điểm đầu ở đường Nguyễn Tất Thành, điểm cuối ở đường Trần Phú, có chiều dài khoảng 400 m.

 Đường nối đường Nguyễn Tất Thành tới đường Trần Phú trên bản đồ quy hoạch.

 Đường nối đường Nguyễn Tất Thành tới đường Trần Phú trên bản đồ Google vệ tinh.

5. Đường nối đường số 4 nói trên tới đường Trần Phú

Theo quy hoạch, đường này có diểm đầu ở đường số 4 đã miêu tả ở trên, điểm cuối ở đường Trần Phú, cách đó khoảng 110 m.

 Đường nối đường số 4 nói trên tới đường Trần Phú trên bản đồ quy hoạch.

 Đường nối đường số 4 nói trên tới đường Trần Phú trên bản đồ Google vệ tinh.

6. Đường nối đường Nguyễn Huệ tới đường Phan Đình Phùng

Trong tương lai, đường này có điểm đầu ở đường Nguyễn Huệ, sau đó kết thúc ở đường Phan Đình Phùng, cách đó khoảng 280 m.

 Đường nối đường Nguyễn Huệ tới đường Phan Đình Phùng trên bản đồ quy hoạch.

 Đường nối đường Nguyễn Huệ tới đường Phan Đình Phùng trên bản đồ Google vệ tinh.

 

 

 

 

 

 (Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 TP Tuy Hòa - tỉnh Phú Yên)

 Xem thêm Bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, tỉnh Phú Yên TẠI ĐÂY