Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 3, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên (phần 2)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 3, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên đáng chú ý nhất.

 Phường 3 thuộc TP Tuy Hòa, phía đông giáp phường 5; phía tây giáp phường 1; phía nam giáp Bình Ngọc; phía bắc giáp phường 2.

4. Đường nối đường Trần Hưng Đạo tới đường Nguyễn Công Trứ

Đường này có điểm đầu ở đường Trần Hưng Đạo, điểm cuối ở đường Trần Hưng Đạo, có chiều dài khoảng 110 m.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở tỉnh Phú Yên

 Đường nối đường Trần Hưng Đạo tới đường Nguyễn Công Trứ trên bản đồ quy hoạch.

 Đường nối đường Trần Hưng Đạo tới đường Nguyễn Công Trứ trên bản đồ Google vệ tinh.

5. Đường nối đường số 4 nói trên tới đường Nguyễn Công Trứ

Theo quy hoạch, đường này có diểm đầu ở đường số 4 đã miêu tả ở trên, điểm cuối ở đường Nguyễn Công Trứ, cách đó khoảng 100 m.

 Đường nối đường số 4 nói trên tới đường Nguyễn Công Trứ trên bản đồ quy hoạch.

 Đường nối đường số 4 nói trên tới đường Nguyễn Công Trứ trên bản đồ Google vệ tinh.

6. Đường nối đường Nguyễn Công Trứ tới đường Bạch Đằng

Trong tương lai, đường này có điểm đầu ở đường Nguyễn Công Trứ, sau đó kết thúc ở đường Bạch Đằng, cách đó khoảng 125 m.

 Đường nối đường Nguyễn Công Trứ tới đường Bạch Đằng trên bản đồ quy hoạch.

 Đường nối đường Nguyễn Công Trứ tới đường Bạch Đằng trên bản đồ Google vệ tinh.

 (Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 TP Tuy Hòa - tỉnh Phú Yên)

  Xem thêm Bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, tỉnh Phú Yên TẠI ĐÂ