Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Duy Hải, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam (phần 4)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Duy Hải, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam đáng chú ý nhất.

 Phường Duy Hải thuộc thị xã Duy Tiên, phía đông giáp phường Duy Minh; Phía tây giáp huyện Kim Bảng; Phía nam giáp huyện Kim Bảng và phường Duy Minh; Phía bắc giáp thành phố Hà Nội. 

10. Đường nối đường Đê sông Nhuệ tới đoạn cách đó khoảng 1,20 km

Trong tương lai, hai đường này có điểm đầu ở đường Đê sông Nhuệ, sau đó kết thúc ở đoạn cách đó khoảng 1,20 km về phía đông.

  Đường nối đường Đê sông Nhuệ tới đoạn cách đó khoảng 1,20 km trên bản đồ quy hoạch.

  Đường nối đường Đê sông Nhuệ tới đoạn cách đó khoảng 1,20 km trên bản đồ Google vệ tinh.

11. Đường nối đường số 10 sẽ mở tới đoạn cách đó khoảng 490 m

Đoạn đường này có chiều dài khoảng 430 m. Điểm đầu ở đường số 10 đã miêu tả ở trên (đoạn gần trạm y tế xã Duy Hải), sau đó kết thúc ở đoạn cách đó khoảng 490 m về phía nam.

  Đường nối đường số 10 sẽ mở tới đoạn cách đó khoảng 490 m trên bản đồ quy hoạch.

  Đường nối đường số 10 sẽ mở tới đoạn cách đó khoảng 490 m trên bản đồ Google vệ tinh.

12. Đường nối đường số 11 nói trên tới đoạn gần trường mầm non xã Duy Hải

Theo quy hoạch, đoạn đường này có điểm đầu ở đường số 11 đã miêu tả ở trên, điểm cuối ở đoạn gần trường mầm non xã Duy Hải, cách đó khoẳng 315 m.

  Đường nối đường số 11 nói trên tới đoạn gần trường mầm non xã Duy Hải trên bản đồ quy hoạch.

 

  Đường nối đường số 11 nói trên tới đoạn gần trường mầm non xã Duy Hải trên bản đồ Google vệ tinh.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thị xã Duy Tiên - tỉnh Hà Nam)

 Xem thêm Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam TẠI ĐÂY