Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Duy Hải, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam (phần 6)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Duy Hải, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam đáng chú ý nhất.

  Phường Duy Hải thuộc thị xã Duy Tiên, phía đông giáp phường Duy Minh; Phía tây giáp huyện Kim Bảng; Phía nam giáp huyện Kim Bảng và phường Duy Minh; Phía bắc giáp thành phố Hà Nội. 

16. Đường nối QL 38 tới đoạn cách đó khoảng 610 m

Trong tương lai, đường này có điểm đầu ở QL 38 (đoạn gần nhà hàng Dân Béo), sau đó kết thúc ở đoạn cách đó khoảng 610 m về phía bắc.

  Đường nối QL 38 tới đoạn cách đó khoảng 610 m trên bản đồ quy hoạch.

  Đường nối QL 38 tới đoạn cách đó khoảng 610 m trên bản đồ Google vệ tinh.

17. Đường nối từ đoạn trạm xăng petrolimex Duy Hải tới đoạn gần Chùa Cả xã Duy Hải

Đoạn đường này có chiều dài khoảng 280 m. Điểm đầu ở đoạn trạm xăng petrolimex Duy Hải, sau đó kết thúc ở đoạn gần Chùa Cả xã Duy Hải.

  Đường nối từ đoạn trạm xăng petrolimex Duy Hải tới đoạn gần Chùa Cả xã Duy Hải trên bản đồ quy hoạch.

  Đường nối từ đoạn trạm xăng petrolimex Duy Hải tới đoạn gần Chùa Cả xã Duy Hải trên bản đồ Google vệ tinh.

18. Đường song song với đường số 17

Theo quy hoạch, đoạn đường này có điểm đầu ở đoạn gần trạm xăng Petrolimex Duy Hải, điểm cuối ở đoạn cách đó khoảng 330 m về phía bắc.

  Đường song song với đường số 17 trên bản đồ quy hoạch.

  Đường song song với đường số 17 trên bản đồ Google vệ tinh.

 (Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thị xã Duy Tiên - tỉnh Hà Nam)

 Xem thêm Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam TẠI ĐÂY