Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Gia Bình, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Gia Bình, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh đáng chú ý nhất.

Phường Gia Bình nằm gần trung tâm thị xã Trảng Bàng, có vị trí địa lý: Phía đông giáp phường Gia Lộc, phía tây và phía bắc giáp huyện Gò Dầu, phía nam giáp phường An Hòa Phường Gia Bình có diện tích 12,01 km², dân số năm 2019 là 11.524 người, mật độ dân số đạt 960 người/km². Phường Gia Bình được chia thành 5 khu phố: Chánh, Bình Nguyên 1, Bình Nguyên 2, Phước Hiệp, Phước Hậu.

1. Đường Hồ Chí Minh

Tuyến đường chạy dọc qua địa bàn phía tây của phường Gia Bình, bắc qua sông Vàm Trảng.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở Tây Ninh

  Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Gia Bình theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. (Đường kẻ màu vàng). 

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Gia Bình. (Nguồn ảnh: Google).  

2. Đường chạy dọc qua địa bàn phía tây

Tuyến đường có một đầu ở Quốc lộ 22, đầu còn lại ở sông Vàm Trảng.

   Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Gia Bình theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. (Đường kẻ màu vàng). 

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh)