Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phước Bình, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh (phần 3)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phước Bình, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh đáng chú ý nhất.

Xã Phước Bình nằm ở phía tây thị xã Trảng Bàng, có vị trí địa lý: Phía đông giáp huyện Gò Dầu với ranh giới là sông Vàm Cỏ Đông, phía tây giáp Campuchia, phía nam giáp xã Phước Chỉ, phía bắc giáp huyện Bến Cầu. Xã Phước Bình có diện tích 34,65 km², dân số năm 2019 là 16.254 người, mật độ dân số đạt 469 người/km². Xã Phước Bình được chia thành 10 ấp: Bình Hòa, Bình Thuận, Bình Phú, Bình Quới, Bình Phước, Gò Ngãi, Phước Tân, Phước Thành, Phước Lợi, Phước Giang.

4. Đường song song với đường ra cửa khẩu phụ

Đoạn đường có một đầu ở gần cầu bê tông, đầu còn lại gần trường Mẫu giáo Bình Minh.

 Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phước Bình theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. (Đường kẻ màu vàng). 

   Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phước Bình. (Nguồn ảnh: Google).  

5. Đường gần song song với đường sẽ mở số 4

Đoạn đường có một đầu ở kênh Biên Giới, đầu còn lại ở Quốc lộ 14C.

  Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phước Bình theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. (Đường kẻ màu vàng). 

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phước Bình. (Nguồn ảnh: Google).  

6. Đường cắt kênh Biên Giới

Đọạn đường có một đầu ở kênh Biên Giới, đầu còn lại nằm gần trường Trung học Bình Hoà.

   Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phước Bình theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. (Đường kẻ màu vàng). 

   Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phước Bình. (Nguồn ảnh: Google).  

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh)