Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Linh Tây, quận Thủ Đức, Thủ Đức, TP HCM (phần 1)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Linh Tây, quận Thủ Đức, Thủ Đức, TP HCM đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Linh Tây, quận Thủ Đức, Thủ Đức, TP HCM (phần 1) - Ảnh 1.

Phường Linh Tây nằm ở trung tâm TP Thủ Đức. Vị trí cụ thể của phường Linh Tây như sau: Phía đông giáp các phường Linh Chiểu và Linh Trung; phía tây giáp các phường Tam Phú và Linh Đông; phía nam giáp các phường Linh Đông và Trường Thọ; phía bắc giáp tỉnh Bình Dương. (Nguồn ảnh: Google).

1. Đường nối đường Chương Dương với Đường số 7

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Linh Tây đáng chú ý có đường nối đường Chương Dương với Đường số 7 với chiều dài khoảng 650 m. Đường có điểm đầu ở khu vực ngã ba đường Phạm Văn Đồng và Đường số 7, và kết thúc ở khu vực Trường Tiểu học Linh Tây.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Linh Tây, quận Thủ Đức, Thủ Đức, TP HCM (phần 1) - Ảnh 2.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Linh Tây theo bản đồ quy hoạch trên ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp. (Đường kẻ viền màu đỏ).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Linh Tây, quận Thủ Đức, Thủ Đức, TP HCM (phần 1) - Ảnh 3.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Linh Tây. (Nguồn ảnh: Google).

2. Đường nối Đường số 5 với đường sẽ mở số 1

Đường nối Đường số 5 với đường sẽ mở số 1 phía trên có chiều dài khoảng 250 m. Đoạn đường có điểm đầu ở gần khu vực số 15, Đường số 5, và nối thẳng tới khu vực 14/8H, đường Nguyễn Văn Lịch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Linh Tây, quận Thủ Đức, Thủ Đức, TP HCM (phần 1) - Ảnh 4.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Linh Tây theo bản đồ quy hoạch trên ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp. (Đường kẻ viền màu đỏ).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Linh Tây, quận Thủ Đức, Thủ Đức, TP HCM (phần 1) - Ảnh 5.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Linh Tây. (Nguồn ảnh: Google).

3. Đường đi qua Đình thần Linh Tây

Phường cũng sẽ mở một đoạn đường đi qua Đình thần Linh Tây với chiều dài khoảng 200 m. Đoạn đường có điểm đầu gần khu vực số 19A, Đường số 4 và kết thúc ở khu vực số 14, đường Kha Vạn Cân.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Linh Tây, quận Thủ Đức, Thủ Đức, TP HCM (phần 1) - Ảnh 6.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Linh Tây theo bản đồ quy hoạch trên ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp. (Đường kẻ viền màu đỏ).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Linh Tây, quận Thủ Đức, Thủ Đức, TP HCM (phần 1) - Ảnh 7.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Linh Tây. (Nguồn ảnh: Google).

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp).