Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã An Lão, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam (phần 9)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở An Lão, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam đáng chú ý nhất.

 Xã An Lão thuộc huyện Bình Lục, phía đông, tây, nam giáp Nam Định; phía bắc giáp Tiên Động.

25. Đường nối đoạn gần Nhà thờ giáo họ Kẻ San tới đoạn cách đó khoảng 1,50 km

Đoạn đường này có chiều dài khoảng 1,50 km. Điểm đầu ở đoạn gần Nhà thờ giáo họ Kẻ San, điểm cuối ở đoạn cách đó khoảng 1,50 km về phía đông.

 Đường nối đoạn gần Nhà thờ giáo họ Kẻ San tới đoạn cách đó khoảng 1,50 km trên bản đồ quy hoạch.

 Đường nối đoạn gần Nhà thờ giáo họ Kẻ San tới đoạn cách đó khoảng 1,50 km trên bản đồ Google vệ tinh.

26. Đường nối đường số 25 nói trên tới đoạn cửa hàng tạp hóa Bổng Lựu

Theo quy hoạch, đoạn đường này có điểm đầu ở đường số 25 đã miêu tả ở trên, điểm cuối ở đoạn cửa hàng tạp hóa Bổng Lựu, có chiều dài khoảng 760 m.

 Đường nối đường số 25 nói trên tới đoạn cửa hàng tạp hóa Bổng Lựu trên bản đồ quy hoạch.

 Đường nối đường số 25 nói trên tới đoạn cửa hàng tạp hóa Bổng Lựu trên bản đồ Google vệ tinh.

27. Đường nối đoạn Nhà thờ Bói Kênh tới đoạn cách đó khoảng 540 m

Trong tương lai, đường này có điểm đầu ở đoạn Nhà thờ Bói Kênh, điểm cuối ở đoạn cách đó khoảng 540 m về phía đông.

 Đường nối đoạn Nhà thờ Bói Kênh tới đoạn cách đó khoảng 540 m trên bản đồ quy hoạch.

 Đường nối đoạn Nhà thờ Bói Kênh tới đoạn cách đó khoảng 540 m trên bản đồ Google vệ tinh.

 (Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Bình Lục - tỉnh Hà Nam)

 Xem thêm Bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn năm 2021-2030 huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam TẠI ĐÂY