Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã An Ninh, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam (phần 2)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở An Ninh, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam đáng chú ý nhất.

 

 Xã An Ninh thuộc huyện Bình Lục, phía Bắc và phía Đông tiếp giáp với huyện Lý Nhân, phía Tây Giáp với giáp với xã Bồ Đề, phía Nam Giáp với xã Mỹ Hà thuộc huyện Mỹ Lộc Nam Định. 

 

 

4. Đường nối ĐT 976 tới đoạn gần trung tâm mua sắm đại lý sơn Xuân Thường

Đoạn đường này có chiều dài khoảng 1,40 km. Điểm đầu ở ĐT 976, sau đó kết thúc ở đoạn gần trung tâm mua sắm đại lý sơn Xuân Thường.

 Đường nối ĐT 976 tới đoạn gần trung tâm mua sắm đại lý sơn Xuân Thường trên bản đồ quy hoạch.

 

 Đường nối ĐT 976 tới đoạn gần trung tâm mua sắm đại lý sơn Xuân Thường trên bản đồ Google vệ tinh.

5. Đường nối bờ sông Châu Giang tới đoạn cách đó khoảng 1,60 km

Theo quy hoạch, đoạn đường này có điểm đầu ở bờ sông Châu Giang, điểm cuối ở đoạn cách đó khoảng 1,60 km.

 Đường nối bờ sông Châu Giang tới đoạn cách đó khoảng 1,60 km trên bản đồ quy hoạch.

 Đường nối bờ sông Châu Giang tới đoạn cách đó khoảng 1,60 km trên bản đồ Google vệ tinh.

6. Đường nối số 5 nói trên tới ĐT 976

Trong tương lai, đường này có điểm đầu ở đường số 5 đã miêu tả ở trên, điểm cuối ở ĐT 976, cách đó khoảng 555 m.

 Đường đường số 5 nói trên tới ĐT 976 trên bản đồ quy hoạch.

 Đường đường số 5 nói trên tới ĐT 976 trên bản đồ Google vệ tinh.

 (Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Bình Lục - tỉnh Hà Nam)

 Xem thêm Bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn năm 2021-2030 huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam TẠI ĐÂY