Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã An Ninh, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam (phần 3)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở An Ninh, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam đáng chú ý nhất.

Xã An Ninh thuộc huyện Bình Lục, phía Bắc và phía Đông tiếp giáp với huyện Lý Nhân, phía Tây Giáp với giáp với xã Bồ Đề, phía Nam Giáp với xã Mỹ Hà thuộc huyện Mỹ Lộc Nam Định. 

7. Đường nối ĐT 976 tới đoạn cách đó khoảng 250 m

Đoạn đường này có chiều dài khoảng 250 m. Điểm đầu ở ĐT 976, sau đó kết thúc ở đoạn cách đó khoảng 250 m về phía nam.

 Đường nối ĐT 976 tới đoạn cách đó khoảng 250 m trên bản đồ quy hoạch.

 Đường nối ĐT 976 tới đoạn cách đó khoảng 250 m trên bản đồ Google vệ tinh.

8. Đường nối đường số 7 nói trên tới ĐT 976

Theo quy hoạch, đoạn đường này có điểm đầu ở đường số 7 đã miêu tả ở trên, điểm cuối ở ĐT 976.

 Đường nối đường số 7 nói trên tới ĐT 976 trên bản đồ quy hoạch.

 Đường nối đường số 7 nói trên tới ĐT 976 trên bản đồ Google vệ tinh.

9. Đường song song với ĐT 976

Trong tương lai, đường này có điểm đầu ở ĐT 976, điểm cuối ở đoạn cách đó khoảng 580 m về phía tây.

 Đường song song với ĐT 976 trên bản đồ quy hoạch.

 Đường song song với ĐT 976 trên bản đồ Google vệ tinh.

 (Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Bình Lục - tỉnh Hà Nam)

 Xem thêm Bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn năm 2021-2030 huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam TẠI ĐÂY