Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Bắc Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam (phần 6)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Bắc Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam đáng chú ý nhất.

 Xã Bắc Lý thuộc huyện Lý Nhân, phía Bắc giáp xã Chân Lý; Phía Đông giáp xã Nhân Hưng, Nhân Đạo ( nay gộp lại là xã Trần Hưng Đạo); Phía Tây giáp các xã Đạo Lý và xã Đức Lý; Phía Nam giáp xã Nhân Nghĩa, Nhân Khang, Nhân Chính.

16. Đường nối đường từ cầu Hưng Hà nối dài tới ĐT 9717

Theo quy hoạch, đoạn đường này có điểm đầu ở ĐT 9717, điểm cuối ở đường từ cầu Hưng Hà nối dài. Đường này có chiều dài 280 m.

 Đường nối đường từ cầu Hưng Hà nối dài tới ĐT 9717 trên bản đồ quy hoạch.

 Đường nối đường từ cầu Hưng Hà nối dài tới ĐT 9717 trên bản đồ Google vệ tinh.

17. Đường nối ĐT 9717 tới đường Xóm 5

Đoạn đường này có chiều dài khoảng 480 m. Điểm đầu ở ĐT 9717, điểm cuối ở đường Xóm 5.

 Đường nối ĐT 9717 tới đường Xóm 5 trên bản đồ quy hoạch.

 Đường nối ĐT 9717 tới đường Xóm 5 trên bản đồ Google vệ tinh.

18. Đường Đê Sông Hồng tới đoạn cách đó khoảng 400 m

Trong tương lai, đường này có điểm đầu ở đường Đê Sông Hồng, sau đó kết thúc ở đoạn cách đó khoảng 400 m, cách đó khoảng 400 m.

 Đường Đê Sông Hồng tới đoạn cách đó khoảng 400 m trên bản đồ quy hoạch.

 Đường Đê Sông Hồng tới đoạn cách đó khoảng 400 m trên bản đồ Google vệ tinh.

 (Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Lý Nhân - tỉnh Hà Nam)

 Xem thêm Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam TẠI ĐÂY