Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Bắc Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam (phần 10)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Bắc Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam đáng chú ý nhất.

 Xã Bắc Lý thuộc huyện Lý Nhân, phía Bắc giáp xã Chân Lý; Phía Đông giáp xã Nhân Hưng, Nhân Đạo ( nay gộp lại là xã Trần Hưng Đạo); Phía Tây giáp các xã Đạo Lý và xã Đức Lý; Phía Nam giáp xã Nhân Nghĩa, Nhân Khang, Nhân Chính.

28. Đường nối bờ sông Hồng tới đoạn cách đó khoảng 1,40 km

Theo quy hoạch, đoạn đường này có điểm đầu ở bờ sông Hồng, điểm cuối ở đoạn cách đó khoảng 1,40 km về phía tây.

 Đường nối bờ sông Hồng tới đoạn cách đó khoảng 1,40 km trên bản đồ quy hoạch.

 Đường nối bờ sông Hồng tới đoạn cách đó khoảng 1,40 km trên bản đồ Google vệ tinh.

29. Đường nối đường số 28 tới đoạn cách đó khoảng 700 m

Đoạn đường này có chiều dài khoảng 700 m. Điểm đầu ở đường số 28 đã miêu tả ở trên, điểm cuối ở đoạn cách đó khoảng 700 m về phía bắc.

 Đường nối đường số 28 tới đoạn cách đó khoảng 700 m trên bản đồ quy hoạch.

 Đường nối đường số 28 tới đoạn cách đó khoảng 700 m trên bản đồ Google vệ tinh.

30. Đường nối đường số 28 nói trên tới đoạn chùa Thông

Trong tương lai, đường này có điểm đầu ở đường số 28 đã miêu tả ở trên, sau đó kết thúc ở đoạn chùa Thông, cách đó khoảng 1,12 km.

 Đường nối đường số 28 nói trên tới đoạn chùa Thông trên bản đồ quy hoạch.

 

 Đường nối đường số 28 nói trên tới đoạn chùa Thông trên bản đồ Google vệ tinh.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Lý Nhân - tỉnh Hà Nam)

 Xem thêm Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam TẠI ĐÂY