Tags

Quy hoạch thị xã Bến Cát

Tìm theo ngày
Quy hoạch thị xã Bến Cát mới nhất

Quy hoạch thị xã Bến Cát mới nhất

Thông tin đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị xã Bến Cát sẽ cập nhật đầy đủ những nội dung liên quan đến các tuyến đường sẽ mở ở 3 xã và 5 phường trên địa bàn thành phố. Cụ thể:

Gồm, 5 phường: Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Chánh Phú Hòa, Hòa Lợi, Mỹ Phước, Tân Định, Thới Hòa.

Tại 3 xã: Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã An Điền, An Tây, Phú An.

Bên cạnh đó, đường sẽ mở ở thị xã Bến Cát cũng sẽ cung cấp những thông tin đáng chú ý sau đây:

- Các tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên địa bàn thị xã Bến Cát.

- Tổng số tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở 3 xã và 5 phường.

- Thông tin tuyến đường quy hoạch bao gồm quy mô, vị trí, tổng chiều dài, chiều rộng, điểm đầu - điểm cuối, điểm giao cắt, tiến độ thi công, thời gian dự kiến hoàn thành, đường đi qua các dự án nào.

- Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2030 tại thị xã Bến Cát.

- Hình ảnh mô tả đoạn đường sẽ mở theo quy hoạch trên bản đồ Google vệ tinh.