Đất có quy hoạch ở xã An Điền, thị xã Bến Cát, Bình Dương

Cách tra cứu những khu đất có quy hoạch ở xã An Điền, thị xã Bến Cát, Bình Dương

An Điền là một xã nằm ở phía tây nam của thị xã Bến Cát, với phía bắc giáp huyện Dầu Tiếng, huyện Bàu Bàng và phường Mỹ Phước; phía đông giáp phường Mỹ Phước và phường Thới Hòa; phía nam giáp xã Phú An; phía tây giáp xã An Tây.

Địa bàn xã có Khu công nghiệp (KCN) Rạch Bắp An Điền. Từ trung tâm xã tới trung tâm hành chính thị xã Bến Cát cách khoảng 4 km. KCN Việt Hương 2 cũng nằm gần địa giới phia tây xã.

Xã này hiện có nhiều khu đất thuộc diện có quy hoạch. Đất có quy hoạch được đề cập đến ở đây là các loại đất được quy hoạch có mục đích sử dụng không phù hợp với nhu cầu của người muốn mua nhà đất để ở.

Đất có quy hoạch phổ biến là những khu đất được quy hoạch có chức năng sử dụng: Đất cây xanh, đất mặt nước, đất công cộng, đất giao thông, đất làm bệnh viện, đất trường học, đất làm trạm bơm,…

Các loại đất này sẽ không được xây dựng công trình có chức năng ở, hoặc sẽ được giải tỏa khi nhà nước sử dụng đến theo quy hoạch. Một ví dụ về đất có quy hoạch ở xã An Điền là khu đất nằm cạnh UBND xã An Điền về phía tây. Khu đất này được quy hoạch làm đất để xây dựng cơ sở giáo dục, đào tạo.

Có thể nhận biết các khu đất có quy hoạch ở xã An Điền trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Dưới đây là ví dụ khu đất có quy hoạch ở xã An Điền thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương:

 Xã An Điền thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.

 Khu đất có quy hoạch của xã An Điền thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

 Khu đất được khoanh xanh là đất được quy hoạch thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.

(Thông tin trong bài có giá trị tham khảo).

Xem thêm những khu đất có quy hoạch trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã An Điền TẠI ĐÂY.

Xem thêm: Cập nhật đất có quy hoạch ở xã An Điền TẠI ĐÂY.