Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã An Điền, thị xã Bến Cát, Bình Dương

Quy hoạch sử dụng đất xã An Điền có thể xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

An Điền là một xã nằm ở phía tây nam của thị xã Bến Cát, với phía bắc giáp huyện Dầu Tiếng, huyện Bàu Bàng và phường Mỹ Phước; phía đông giáp phường Mỹ Phước và phường Thới Hòa; phía nam giáp xã Phú An; phía tây giáp xã An Tây. Xã An Điền có diện tích 31,22 km², dân số (năm 2021) 24.186 người.

Địa bàn xã có Khu công nghiệp (KCN) Rạch Bắp An Điền. Từ trung tâm xã tới trung tâm hành chính thị xã Bến Cát cách khoảng 4 km. KCN Việt Hương 2 cũng nằm gần địa giới phia tây xã.

Về quy hoạch, bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã An Điền được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Bản đồ này được UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt ngày 5/1/2022.

Dưới đây là bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã An Điền theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

 Xã An Điền trên bản đồ Google vệ tinh.

 Quy hoạch sử dụng đất xã An Điền theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

 Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch.

Xem chi tiết quy hoạch sử dụng đất xã An Điền theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. TẠI ĐÂY

Xem thêm: Cập nhật quy hoạch sử dụng đất xã An Điền TẠI ĐÂY.

Lưu ý: File bản đồ nặng nên xem tốt nhất trên máy tính.