Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Bắc Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam (phần 9)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Bắc Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam đáng chú ý nhất.

 Xã Bắc Lý thuộc huyện Lý Nhân, phía Bắc giáp xã Chân Lý; Phía Đông giáp xã Nhân Hưng, Nhân Đạo ( nay gộp lại là xã Trần Hưng Đạo); Phía Tây giáp các xã Đạo Lý và xã Đức Lý; Phía Nam giáp xã Nhân Nghĩa, Nhân Khang, Nhân Chính.

25. Đường nối đường Đê Sông Hồng tới đoạn cách đó khoảng 740 m

Theo quy hoạch, đoạn đường này có điểm đầu ở đường Đê Sông Hồng, điểm cuối ở đoạn cách đó khoảng 740 m về phía bắc.

 Đường nối đường Đê Sông Hồng tới đoạn cách đó khoảng 740 m trên bản đồ quy hoạch.

 Đường nối đường Đê Sông Hồng tới đoạn cách đó khoảng 740 m trên bản đồ Google vệ tinh.

26. Đường song song với đường Đê Sông Hồng

Đoạn đường này có chiều dài khoảng 960 m. Điểm đầu ở đoạn Đình Cao Hào tới đoạn gần Salon tóc H&H.

 Đường song song với đường Đê Sông Hồng trên bản đồ quy hoạch.

 Đường song song với đường Đê Sông Hồng trên bản đồ Google vệ tinh.

27. Đường nối đoạn chùa Thông tới đoạn cách đó khoảng 1,10 km

Trong tương lai, đường này có điểm đầu ở đoạn chùa Thông, sau đó kết thúc ở đoạn cách đó khoảng 1,10 km về phía nam.

 Đường nối đoạn chùa Thông tới đoạn cách đó khoảng 1,10 km trên bản đồ quy hoạch.

 Đường nối đoạn chùa Thông tới đoạn cách đó khoảng 1,10 km trên bản đồ Google vệ tinh.

 (Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Lý Nhân - tỉnh Hà Nam)

 Xem thêm Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam TẠI ĐÂY