Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đồng Du, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam (phần 3)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đồng Du, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam đáng chú ý nhất.

 

 Xã Đồng Du thuộc huyện Bình Lục, phía đông giáp Hưng Công; phía tây giáp Trịnh Xá; phía nam giáp TP. Phủ Lý; phía bắc giáp Bình Nghĩa. 

 

 

7. Đường nối bờ sông Sắt tới đoạn cách đó khoảng 2,10 km

Theo quy hoạch, đoạn đường này có điểm đầu ở bờ sông Sắt, điểm cuối ở đoạn cách đó khoảng 2,10 km về phía tây.

 Đường nối bờ sông Sắt tới đoạn cách đó khoảng 2,10 km trên bản đồ quy hoạch.

 

 

 Đường nối bờ sông Sắt tới đoạn cách đó khoảng 2,10 km trên bản đồ Google vệ tinh.

8. Đường nối bờ sông Sắt tới đoạn gần thôn Ô Lữ

 

Đoạn đường này có chiều dài khoảng 1,66 km. Điểm đầu ở bờ sông Sắt, sau đó kết thúc ở đoạn gần thôn Ô Lữ.

 Đường nối bờ sông Sắt tới đoạn gần thôn Ô Lữ trên bản đồ quy hoạch.

 

 

 Đường nối bờ sông Sắt tới đoạn gần thôn Ô Lữ trên bản đồ Google vệ tinh.

9. Đường nối đường số 7 nói trên tới đoạn thôn Ô Lữ

 

Trong tương lai, đường này có điểm đầu ở đường số 7 đã miêu tả ở trên, điểm cuối ở đoạn thôn Ô Lữ, cách đó khoảng 890 m.

 Đường nối đường số 7 nói trên tới đoạn thôn Ô Lữ trên bản đồ quy hoạch.

 Đường nối đường số 7 nói trên tới đoạn thôn Ô Lữ trên bản đồ Google vệ tinh.

 (Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Bình Lục - tỉnh Hà Nam)

 Xem thêm Bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn năm 2021-2030 huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam TẠI ĐÂY