Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đồng Du, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam (phần 5)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đồng Du, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam đáng chú ý nhất.

 Xã Đồng Du thuộc huyện Bình Lục, phía đông giáp Hưng Công; phía tây giáp Trịnh Xá; phía nam giáp TP. Phủ Lý; phía bắc giáp Bình Nghĩa. 

13. Đường nối ĐT 976 tới đoạn cách đó khoảng 2,25 km

Theo quy hoạch, đoạn đường này có điểm đầu ở ĐT 976, điểm cuối ở đoạn cách đó khoảng 2,25 km về phía tây.

 Đường nối ĐT 976 tới đoạn cách đó khoảng 2,25 km trên bản đồ quy hoạch.

 Đường nối ĐT 976 tới đoạn cách đó khoảng 2,25 km trên bản đồ Google vệ tinh.

14. Đường nối đường số 10 nói trên tới đoạn gần thôn Thanh Khê

Đoạn đường này có chiều dài khoảng 580 m. Điểm đầu ở đường số 10 đã miêu tả ở trên, sau đó kết thúc ở đoạn gần thôn Thanh Khê.

 Đường nối đường số 10 nói trên tới đoạn gần thôn Thanh Khê trên bản đồ quy hoạch.

 Đường nối đường số 10 nói trên tới đoạn gần thôn Thanh Khê trên bản đồ Google vệ tinh.

15. Đường nối đường số 11 nói trên tới đoạn cách đó khoảng 730 m

Trong tương lai, đường này có điểm đầu ở đường số 11 đã miêu tả ở trên, điểm cuối ở đoạn cách đó khoảng 730 m về phía bắc.

 Đường nối đường số 11 nói trên tới đoạn cách đó khoảng 730 m trên bản đồ quy hoạch.

 Đường nối đường số 11 nói trên tới đoạn cách đó khoảng 730 m trên bản đồ Google vệ tinh.

 (Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Bình Lục - tỉnh Hà Nam)

 Xem thêm Bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn năm 2021-2030 huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam TẠI ĐÂY