Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đồng Du, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam (phần 6)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đồng Du, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam đáng chú ý nhất.

 Xã Đồng Du thuộc huyện Bình Lục, phía đông giáp Hưng Công; phía tây giáp Trịnh Xá; phía nam giáp TP. Phủ Lý; phía bắc giáp Bình Nghĩa. 

16. Đường nối đoạn Đình Đông Du tới đoạn cách đó khoảng 970 m

Theo quy hoạch, đoạn đường này có điểm đầu ở xã Đồng Du, điểm cuối ở đoạn cách đó khoảng 970 m về phía bắc.

 Đường nối đoạn Đình Đông Du tới đoạn cách đó khoảng 970 m trên bản đồ quy hoạch.

 Đường nối đoạn Đình Đông Du tới đoạn cách đó khoảng 970 m trên bản đồ Google vệ tinh.

17. Đường nối đường số 16 nói trên tới ĐT 976

Đoạn đường này có chiều dài khoảng 1,33 km. Điểm đầu ở đường số 16 đã miêu tả ở trên, sau đó kết thúc ở ĐT 976.

 Đường nối đường số 16 nói trên tới ĐT 976 trên bản đồ quy hoạch.

 Đường nối đường số 16 nói trên tới ĐT 976 trên bản đồ Google vệ tinh.

18. Đường nối đoạn chùa Cổ Linh tới đoạn cách đó khoảng 630 m

Trong tương lai, đường này có điểm đầu ở đoạn chùa Cổ Linh, điểm cuối ở đoạn cách đó khoảng 630 m về phía nam.

 Đường nối đoạn chùa Cổ Linh tới đoạn cách đó khoảng 630 m trên bản đồ quy hoạch.

 Đường nối đoạn chùa Cổ Linh tới đoạn cách đó khoảng 630 m trên bản đồ Google vệ tinh.

 (Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Bình Lục - tỉnh Hà Nam)

 Xem thêm Bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn năm 2021-2030 huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam TẠI ĐÂY