Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phú Lương, huyện Lương Tài, Bắc Ninh

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phú Lương, huyện Lương Tài, Bắc Ninh đáng chú ý nhất.

Phú Lương là một trong 14 thị trấn và xã của huyện Lương TàiBắc Ninh, nằm ở phía nam huyện. Xã có diện tích 5,24 km², giáp với nhiều xã khác của huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh và huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Cụ thể, phía đông giáp xã Trung Chính (huyện Lương Tài); phía tây giá xã Lâm Thao (huyện Lương Tài); phía nam giáp xã Cẩm Hoàng và xã Thạch Lỗi (huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương); phía bắc giáp thị trấn Thứa và xã Bình Định (huyện Lương Tài).

1. Đường tỉnh 285B

Tuyến đường tỉnh chạy ngang qua địa bàn phía bắc của xã Phú Lương, cắt đường Phạm Quang Tiến và đi qua nhiều khu dân cư như Bích Khê, Lương Xá.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phú Lương theo bản đồ điều chỉnh quy hoạch xây dựng Vùng tỉnh Bắc Ninh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050. (Đường kẻ viền màu vàng). 

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phú Lương. (Nguồn ảnh: Google).

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ điều chỉnh quy hoạch xây dựng Vùng tỉnh Bắc Ninh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050).