Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phú Phúc, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam (phần 2)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phú Phúc, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam đáng chú ý nhất.

 Xã Phú Phúc thuộc huyện Lý Nhân, phía đông giáp Thái Bình; phía tây giáp Nhân Mỹ; phía nam giáp Nhân Thắng; phía bắc giáp Nhân Thịnh.

4. Đường nối đoạn gần Đề Lý Nội tới đoạn cách đó khoảng 1,60 km

Đường này có điểm đầu ở đoạn gần Đề Lý Nội, điểm cuối ở đoạn cách đó khoảng 1,60 km về phía nam.

 Đường nối đoạn gần Đề Lý Nội tới đoạn cách đó khoảng 1,60 km trên bản đồ quy hoạch.

 Đường nối đoạn gần Đề Lý Nội tới đoạn cách đó khoảng 1,60 km trên bản đồ Google vệ tinh.

5. Đường nối đường số 4 nói trên tới ĐT 972

Theo quy hoạch, đoạn đường này có điểm đầu ở đường số 4 đã miêu tả ở trên, điểm cuối ở ĐT 972, cách đó khoảng 888 m.

 Đường nối đường số 4 nói trên tới ĐT 972 trên bản đồ quy hoạch.

 Đường nối đường số 4 nói trên tới ĐT 972 trên bản đồ Google vệ tinh.

6. Đường nối ĐT 972 tới đường Đê Sông Hồng

Trong tương lai, đường này có điểm đầu ở ĐT 972, sau đó kết thúc ở đường Đê Sông Hồng, có chiều dài khoảng 1,85 km.

 Đường nối ĐT 972 tới đường Đê Sông Hồng trên bản đồ quy hoạch.

 Đường nối ĐT 972 tới đường Đê Sông Hồng trên bản đồ Google vệ tinh.

 (Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Lý Nhân - tỉnh Hà Nam)

 Xem thêm Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam TẠI ĐÂY