Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vạn Long, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 2)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vạn Long, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vạn Long, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 2) - Ảnh 1.

Xã Vạn Long thuộc huyện Vạn Ninh, phía đông giáp xã Vạn Phước; Phía tây và phía nam giáp xã Vạn Khánh; Phía bắc giáp tỉnh Phú Yên.

5. Đường nối QL 1A tới DT 651C

Xem ngay: Đường sẽ mở ở tỉnh Khánh Hòa

Tuyến đường này có chiều dài khoảng 480 m. Điểm đầu nằm trên QL 1A; điểm cuối ở DT 651C.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vạn Long, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 2) - Ảnh 2.

Đường nối QL 1A tới DT 651C trên bản đồ quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vạn Long, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 2) - Ảnh 3.

Đường nối QL 1A tới DT 651C trên bản đồ Google vệ tinh.

6. Đường song song với DT 651C

Theo quy hoạch, tuyến đường này có chiều dài khoảng 180 m. Điểm đầu nằm ở đường số 4 nói trên, điểm cuối ở đoạn gần nhà hàng Bảy Linh.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vạn Long, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 2) - Ảnh 4.

Đường song song với DT 651C trên bản đồ quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vạn Long, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 2) - Ảnh 5.

Đường song song với DT 651C trên bản đồ Google vệ tinh.

7. Đường nối từ DT 651C tới bờ sông Tu Bông

Đoạn đường này có chiều dài khoảng 260 m. Điểm đầu nằm trên DT 651C và điểm cuối nằm ở bờ sông Tu Bông.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vạn Long, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 2) - Ảnh 6.

Đường nối từ DT 651C tới bờ sông Tu Bông trên bản đồ quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vạn Long, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 2) - Ảnh 7.

Đường nối từ DT 651C tới bờ sông Tu Bông trên bản đồ Google vệ tinh.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Vạn Ninh - tỉnh Khánh Hòa)

Xem thêm Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa TẠI ĐÂY