Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Xuân Lộc, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên (phần 1)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Xuân Lộc, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên đáng chú ý nhất.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở thị xã Sông Cầu mới nhất

 Xã Xuân Lộc thuộc thị xã Sông Cầu, phía đông giáp xã Xuân Hải; Phía tây giáp xã Xuân Lâm; Phía nam giáp xã Xuân Bình; Phía bắc giáp tỉnh Bình Định.

1. Đường nối Đèo Cù Mông tới QL 1A

Trong tương lai, các đường này có điểm đầu ở Đèo Cù Mông, điểm cuối ở QL 1A, cách đó khoảng 6,50 km.

 Đường nối Đèo Cù Mông tới QL 1A trên bản đồ quy hoạch.

 Đường nối Đèo Cù Mông tới QL 1A trên bản đồ Google vệ tinh.

2. Đường nối đường số 1 nói trên tới đoạn cách đó khoảng 3,65 km

Trong tương lai, các đường này có điểm đầu ở đường số 1 đã miêu tả ở trên, điểm cuối ở đoạn cách đó khoảng 3,65 km về phía nam (đoạn gần Hưng Decal dán xe chuyên nghiệp).

 Đường nối đường số 1 nói trên tới đoạn cách đó khoảng 3,65 km trên bản đồ quy hoạch.

 Đường nối đường số 1 nói trên tới đoạn cách đó khoảng 3,65 km trên bản đồ Google vệ tinh.

3. Đường nối QL 1A tới đoạn bưu điện Việt Nam

Theo quy hoạch, đường này có điểm đầu ở QL 1A, điểm cuối ở bưu điện Việt Nam. Đường này có chiều dài khoảng 3,30 km.

 Đường nối QL 1A tới đoạn bưu điện Việt Nam trên bản đồ quy hoạch.

 Đường nối QL 1A tới đoạn bưu điện Việt Nam trên bản đồ Google vệ tinh

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thị xã Sông Cầu - tỉnh Phú Yên)

 Xem thêm Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên TẠI ĐÂY