Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Xuân Lộc, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên (phần 5)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Xuân Lộc, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên đáng chú ý nhất.

 Xã Xuân Lộc thuộc thị xã Sông Cầu, phía đông giáp xã Xuân Hải; Phía tây giáp xã Xuân Lâm; Phía nam giáp xã Xuân Bình; Phía bắc giáp tỉnh Bình Định.

13. Đường nối đường Chánh Lộc – Diêm Trường tới đoạn cách đó khoảng 2,66 km

Trong tương lai, các đường này có điểm đầu ở đường Chánh Lộc – Diêm Trường, điểm cuối ở đoạn cách đó khoảng 2,66 km về phía bắc.

Xem ngay: Đường sẽ mở ở thị xã Sông Cầu 

 Đường nối đường Chánh Lộc – Diêm Trường tới đoạn cách đó khoảng 2,66 km trên bản đồ quy hoạch.

 Đường nối đường Chánh Lộc – Diêm Trường tới đoạn cách đó khoảng 2,66 km trên bản đồ Google vệ tinh.

14. Đường nối đường số 13 nói trên tới đoạn cách đó khoảng 1,55 km

Trong tương lai, các đường này có điểm đầu ở đường số 13 đã miêu tả ở trên, điểm cuối ở đoạn cách đó khoảng 1,55 km về phía tây.

 Đường nối đường số 13 nói trên tới đoạn cách đó khoảng 1,55 km trên bản đồ quy hoạch.

 Đường nối đường số 13 nói trên tới đoạn cách đó khoảng 1,55 km trên bản đồ Google vệ tinh.

15. Đường nối QL 1A tới đoạn chợ Xuân Lộc

Theo quy hoạch, đường này có điểm đầu ở QL 1A, điểm cuối ở đoạn chợ Xuân Lộc. Đường này có chiều dài khoảng 1,77 km.

Đường nối QL 1A tới đoạn chợ Xuân Lộc trên bản đồ quy hoạch.

 Đường nối QL 1A tới đoạn chợ Xuân Lộc trên bản đồ Google vệ tinh.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thị xã Sông Cầu - tỉnh Phú Yên)

 Xem thêm Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên TẠI ĐÂY d