Duyệt chỉ giới tuyến đường từ KĐT Đặng Xá đến Tiểu học Trung Thành, Gia Lâm

Huyện Gia Lâm sẽ có tuyến đường rộng từ 7 m đến 14 m nối Khu đô thị Đặng Xá với Trường Tiểu học Trung Thành.

UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường nối từ KĐT Đặng Xá đến Trường Tiểu học Trung Thành, Gia Lâm.

Tổng chiều dài của tuyến đường này khoảng 650 m, được chia thành ba đoạn thuộc địa bàn xã Cổ Bi và thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm. Hướng tuyến được xác định phù hợp với quy hoạch phân khu N11 đã được phê duyệt.

Cụ thể, đoạn 1 có chiều dài khoảng 285 m, đã được xác định chỉ giới đường đỏ tuyến đường phía Tây theo đồ án quy hoạch khu nhà ở cho cán bộ chiến sỹ Cục 682. Điểm đầu tại vị trí nút giao với tuyến đường quy hoạch B=17 m, điểm cuối giao với tuyến đường quy hoạch B=30 m, cấp hạng đường khu vực.

Đoạn 2 có chiều dài khoảng 180 m, kết nối chỉ giới đường đỏ tuyến đường B=30 m. Điểm đầu giáp ranh giới quy hoạch khu nhà ở cho cán bộ chiến sỹ Cục 682, điểm cuối giáp ranh giới quy hoạch hai bên tuyến đường Dốc Hội – Học viện Nông nghiệp, cấp hạng đường chính khu vực.

Đoạn 3 có chiều dài khoảng 140 m nối từ đường quy hoạch B=30 m đến tuyến đường vào trường tiểu học Trung Thành. Điểm đầu là nút giao với tuyến đường quy hoạch  B=30 m, điểm cuối tại nút giao với tuyến đường vào Trường tiểu học Trung Thành đã xây dựng, cấp hạng đường khu vực.

Về quy mô mặt cắt ngang, đoạn 1 tuyến đường có mặt cắt ngang B=17 m, lòng đường xe chạy rộng 7 m, hè hai bên rộng 2x5 m. Đoạn 2 có mặt cắt ngang B=30 m, lòng đường rộng 14 m, hè hai bên rộng 2x8 m. Đoạn 3 có mặt cắt ngang B=17,5 m, lòng đường rộng 7,5 m, hè hai bên rộng 2x5 m.

Về tổ chức các nút giao, các nút giao trên tuyến đường theo quy hoạch được xác định là giao bằng. Các tuyến đường ngang dọc theo tuyến đường sẽ được nghiên cứu và bổ sung khi lập dự án quy hoạch chi tiết hai bên đường.

Ngoài ra, chỉ giới đường đỏ tại khu vực nút giao sẽ được xác định cụ thể trong quá trình lập dự án quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường được cấp thẩm quyền phê duyệt.

chọn
Bất động sản 5 tháng đầu năm: Vốn FDI đăng ký giảm mạnh, doanh nghiệp giải thể tăng
Sức cầu thị trường địa ốc vẫn yếu trong khi dòng vốn chảy vào lĩnh vực này chưa có sự cải thiện. Riêng vốn FDI đăng ký vào bất động sản 5 tháng đầu năm nay giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước.