Tags

EFFEL

  • Quỹ đất của Damsan ở Thái Bình ngày càng mở rộng

    Quỹ đất của Damsan ở Thái Bình ngày càng mở rộng

    Dự án 08:33 | 23/05/2023

    EFFEL - công ty con của Damsan đủ điều kiện được lựa chọn là chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN Ninh An tại huyện Kiến Xương. Đây là một phần trong kế hoạch hướng đến mục tiêu 600 ha đất vào năm 2025 của Damsan.
Tìm theo ngày
EFFEL

EFFEL