Eximbank tiếp tục giữ lại toàn bộ lợi nhuận, dự kiến mua lại toàn bộ nợ xấu VAMC trong năm 2020

Theo tài liệu đại hội đồng cổ đông vừa công bố, Eximbank đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế 1.318 tỉ đồng, tăng 20% so với năm trước, tăng trưởng tín dụng dự kiến 8%, tỉ lệ nợ xấu dưới 2% và sẽ mua lại toàn bộ trái phiếu VAMC trong năm 2020.

Dự kiến mua lại toàn bộ nợ xấu tại VAMC trong năm 2020

Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (EximBank - Mã: EIB) vừa công bố tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với nhiều nội dung quan trọng.

Tại đại hội, Hội đồng quản trị (HĐQT) ngân hàng dự kiến trình kế hoạch kinh doanh năm 2020 với lợi nhuận trước thuế và trước trích lập dự phòng tất toán trái phiếu VAMC là 1.918 tỉ đồng. Lợi nhuận trước thuế 1.318 tỉ đồng, tăng 20% so với năm 2019.

Mức tăng trưởng tín dụng dự kiến là 8% so với năm trước, bao gồm cả cho vay khách hàng và trái phiếu doanh nghiệp đạt 122.275 tỉ đồng. Hạn mức tăng trưởng được Ngân hàng Nhà nước thông báo của Eximbank là 9%. Ban lãnh đạo ngân hàng cho biết trong điều kiện kinh doanh thuận lợi sẽ xin phép điều chỉnh tăng hạn mức này.

Cùng với đó, tổng tài sản ước tăng 5%; huy động vốn tăng 6% so với năm trước. Tỉ lệ nợ xấu kế hoạch dưới 2%.

Eximbank cũng dự kiến đẩy mạnh tiến độ xử lí nợ tồn đọng, đặt mục tiêu mua lại toàn bộ nợ đã bán cho VAMC trong năm 2020 theo định hướng tái cơ cấu của NHNN.

Sẽ xử lí 75 triệu cổ phiếu STB để thu hồi nợ

Trong năm 2019, mặc dù kế hoạch kinh doanh chưa được duyệt bởi ĐHĐCĐ nhưng về cơ bản các chỉ tiêu đều tăng trưởng, tuy nhiên tỉ lệ hoàn thành kế hoạch đạt từ 87% - 102% các chỉ tiêu.

Eximbank tiếp tục giữ lại toàn bộ lợi nhuận, dự kiến mua lại toàn bộ nợ xấu VAMC trong năm 2020 - Ảnh 1.

Nguồn: Tài liệu ĐHĐCĐ Eximbank 2020.

Theo báo cáo của Ban kiểm soát (BKS), hầu hết tỉ lệ đảm bảo an toàn hoạt động của Eximbank đều tuân thủ theo qui định tại Thông tư 19 và Thông tư 16 ngoại trừ hai chỉ tiêu là tỉ lệ cho vay chứng khoán/tổng nợ và có các khoản tín dụng cấp cho đối tượng hạn chế cấp tín dụng.

Cụ thể, tỉ lệ cho vay chứng khoán tại thời điểm cuối năm 2019 của Eximbank là 6,04%, không đổi so với đầu năm và cao hơn mức tối đa qui định là 5%. Chủ yếu là khoản vay của 7 khách hàng thế chấp cổ phiếu STB để mua cổ phiếu EIB với tổng dư nợ là 746 tỉ đồng, đã quá hạn. Ngày 2/10/2019, NHNN đã chấp thuận cho Eximbank được xử lí tài sản bảo đảm là gần 75 triệu cổ phiếu STB để thu hồi nợ vay theo qui định, việc này sẽ được thực hiện trong năm 2020.

Hoạt động của HĐQT còn nhiều vấn đề

BKS của Eximbank đánh giá trong nhiệm kì qua đặc biệt là trong năm 2019, hoạt động của HĐQT thiếu nhịp nhàng, các thành viên HĐQT còn nhiều ý kiến trái chiều gây tranh cãi. 

"Các cuộc họp thường xuyên kéo dài mà không đưa ra được quyết định cuối cùng, dẫn đến việc chậm ra quyết định đối với các vấn đề hệ trọng của ngân hàng, điển hình là vấn đề bổ nhiệm Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật, tổ chức đại hội cổ đông, yêu cầu của Cơ quan Thanh tra Giám sát,... đã dẫn đến Eximbank bị xử phạt hành chính về vấn đề này và gây ảnh hưởng đến hình ảnh của Eximbank.

Đây cũng là bài học sâu sắc để HĐQT, BKS phải rút kinh nghiệm tránh lặp lại trong nhiệm kì tới", báo cáo của BKS ghi rõ.

Bên cạnh đó, BKS cũng kiến nghị cần có giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện sớm đưa vào hoạt động dự án xây dựng trụ sở chính tại số 07 Lê Thị Hồng Gấm và sửa lại điều lệ của ngân hàng do một số nội dung đã lạc hậu, không còn phù hợp theo qui định pháp luật hiện hành.

Về phương án phân phối lợi nhuận, toàn bộ lợi nhuận sau khi trích lập các quĩ của năm 2018, 2019 sẽ được giữ lại (năm 2018 là 704 tỉ đồng và năm 2019 là 1.380 tỉ đồng). Eximbank là ngân hàng chưa đủ điều kiện để chia cổ tức do là ngân hàng đã được NHNN chấp thuận gia hạn thời hạn trái phiếu đặc biệt. Nguồn lợi nhuận giữ lại này sẽ là nguồn để xử lí nợ xấu cho đến khi toàn bộ phần trái phiếu gia hạn được thanh toán.

Cụ thể, Eximbank được NHNN chấp thuận tổng thời gian gia hạn và thời gian gốc là 10 năm kể từ ngày phát hành đối với các trái phiếu phát hành từ năm 2015 trở về trước, chưa được thanh toán hết vào cuối năm 2019.


chọn
Người dân sẽ khó mua bất động sản hơn thời gian tới?
Theo chuyên gia, các luật mới có hiệu lực sẽ tạo điều kiện tháo gỡ pháp lý, đẩy nhanh thỏa thuận giữa doanh nghiệp với người dân về giải phóng mặt bằng. Song, có thể giá BĐS sẽ tăng vì quy định tính giá đất theo giá thị trường, khiến việc tiếp cận BĐS của người dân khó khăn hơn.