Tags

Giả mạo chữ ký của cố hoạ sĩ Vũ Giáng Hương

  • Giả mạo chữ ký của cố hoạ sĩ Vũ Giáng Hương: Trắng trợn đến mức... đưa ra đấu giá!

    Giả mạo chữ ký của cố hoạ sĩ Vũ Giáng Hương: Trắng trợn đến mức... đưa ra đấu giá!

    Giải trí 04:35 | 05/09/2018

    “Tôi đã định không nói về chuyện này, nhưng rồi vì danh dự của một người nghệ sĩ, tôi không thể im lặng được nữa...”, họa sĩ Nguyễn Đông bày tỏ bức xúc trên trang facebook cá nhân về việc một bức tranh sơn dầu mới vẽ gần đây của anh được chép lại trên một chất liệu khác, sau đó xuất hiện tại sàn đấu giá Chọn với chữ ký giả mạo của cố họa sĩ Vũ Giáng Hương.
Tìm theo ngày
Giả mạo chữ ký của cố hoạ sĩ Vũ Giáng Hương

Giả mạo chữ ký của cố hoạ sĩ Vũ Giáng Hương