Gợi ý đáp án đề thi THPT quốc gia 2018 môn Tiếng Anh mã đề 414

Chiều ngày 26/6, các thí sinh đã làm đề thi THPT quốc gia 2018 môn Tiếng Anh. Dưới đây là gợi ý đáp án đề thi THPT quốc gia 2018 môn Tiếng Anh mã đề 414. Các thí sinh cùng tham khảo.
goi y dap an de thi thpt quoc gia 2018 mon tieng anh ma de 414
Gợi ý đáp án đề thi THPT quốc gia 2018 môn Tiếng Anh mã đề 414 đã có.

Gợi ý đáp án đề thi THPT quốc gia 2018 môn Tiếng Anh mã đề 414 do cô giáo Trang Anh, giáo viên trung tâm tiếng Anh Topica thực hiện:

Câu 1 C

Câu 11 C

Câu 21 D

Câu 31 A

Câu 41 D

Câu 2 B

Câu 12 A

Câu 22 A

Câu 32 C

Câu 42 C

Câu 3 B

Câu 13 A

Câu 23 B

Câu 33 A

Câu 43 D

Câu 4 B

Câu 14 D

Câu 24 C

Câu 34 B

Câu 44 D

Câu 5 D

Câu 15 A

Câu 25 D

Câu 35 A

Câu 45 D

Câu 6 A

Câu 16 A

Câu 26 C

Câu 36 D

Câu 46 A

Câu 7 A

Câu 17 D

Câu 27 D

Câu 37 C

Câu 47 B

Câu 8 B

Câu 18 A

Câu 28 C

Câu 38 D

Câu 48 C

Câu 9 D

Câu 19 C

Câu 29 A

Câu 39 D

Câu 49 C

Câu 10 C

Câu 20 A

Câu 30 D

Câu 40 D

Câu 50 C

goi y dap an de thi thpt quoc gia 2018 mon tieng anh ma de 414 Đề thi THPT quốc gia 2018 môn Tiếng Anh mã đề 418

Chiều ngày 26/6, các thí sinh đã làm đề thi THPT quốc gia 2018 môn Tiếng Anh. Dưới đây là đề thi THPT quốc gia ...

goi y dap an de thi thpt quoc gia 2018 mon tieng anh ma de 414 Đề thi THPT quốc gia 2018 môn Tiếng Anh mã đề 408

Chiều ngày 26/6, các thí sinh đã làm đề thi THPT quốc gia 2018 môn Tiếng Anh. Dưới đây là đề thi THPT quốc gia ...

goi y dap an de thi thpt quoc gia 2018 mon tieng anh ma de 414 Đề thi THPT quốc gia 2018 môn Tiếng Anh mã đề 407

Chiều ngày 26/6, các thí sinh đã làm đề thi THPT quốc gia 2018 môn Tiếng Anh. Dưới đây là đề thi THPT quốc gia ...

goi y dap an de thi thpt quoc gia 2018 mon tieng anh ma de 414 Đề thi THPT quốc gia 2018 môn Tiếng Anh mã đề 409

Chiều ngày 26/6, các thí sinh đã làm đề thi THPT quốc gia 2018 môn Tiếng Anh. Dưới đây là đề thi THPT quốc gia ...

chọn
Toàn cảnh cầu Long Kiểng đang tái khởi động ở Nhà Bè
Cầu Long Kiểng tại huyện Nhà Bè, TP HCM có tổng mức đầu tư 589 tỷ đồng, được phê duyệt vào năm 2001, khởi công năm 2018, sau đó đã dừng thi công từ năm 2019.