Hà Nội lập đoàn kiểm tra liên ngành về quản lý, sử dụng nhà ở xã hội

Việc kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng nhà ở xã hội sẽ tập trung vào các nội dung như công tác xét duyệt đối tượng, các trường hợp bán lại, cho thuê, cho ở nhờ, không sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích...
Hà Nội lập đoàn kiểm tra liên ngành về quản lý, sử dụng nhà ở xã hội - Ảnh 1.

Hà Nội tăng cường kiểm tra, giám sát về quản lý, sử dụng nhà ở xã hội. (Ảnh minh họa: Hạ Vũ).

Ngày 21/2 UBND TP Hà Nội đã ban hành văn bản số 494/UBND-ĐT về việc tăng cường kiểm tra, giám sát về quản lý, sử dụng nhà ở xã hội. 

Theo đó, sau khi nhận được văn bản số 423/BXD-QLN ngày 15/2 của Bộ Xây dựng về việc tăng cường kiểm tra, giám sát về quản lý, sử dụng nhà ở xã hội, UBND thành phố chỉ đạo giao Sở Xây dựng chủ trì với các Sở Tài chính, Kế toán và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các quận, huyện, thị xã (có dự án trên địa bàn) lập đoàn kiểm tra liên ngành về vấn đề này.

Đoàn kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật sẽ tập trung vào một số nội dung.

Thứ nhất là việc xét duyệt đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội theo quy định.

Thứ hai là việc quản lý, sử dụng nhà ở xã hội của các đối tượng đã được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn nhằm xác định các trường hợp bán lại, cho thuê, cho ở nhờ, không sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích và việc tự ý thay đổi thiết kế công trình, căn hộ.

Thứ ba là việc lập dự toán, xác định giá bán và giá bán thực tế của các chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội

Thứ 4 là làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan khi để xảy ra sai phạm, không xử lý dứt điểm.

Và cuối cũng là xử lý các vi phạm pháp luật về nhà ở xã hội (nếu có), đề xuất các biện pháp khắc phục.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, UBND TP Hà Nội giao Sở Xây dựng tổng hợp kết quả thực hiện, tham mưu nội dung vượt thẩm quyền, báo cáo UBND thành phố và Bộ Xây dựng.

chọn