Hà Nội siết chặt quản lí, vận hành nhà chung cư

UBND TP Hà Nội giao Sở Xây dựng tăng cường kiểm tra, xử lí các hành vi vi phạm qui định về quản lí, sử dụng nhà chung cư; đồng thời công khai danh sách các chủ đầu tư không chấp hành qui định về quản lí, sử dụng nhà chung cư.
Hà Nội siết công tác quản lí, vận hành nhà chung cư - Ảnh 1.

Hà Nội siết chặt công tác quản lí, vận hành nhà chung cư. (Ảnh: Hoàng Huy)

UBND TP Hà Nội vừa có công văn về công tác đảm bảo an ninh trật tự, PCCC và việc giải quyết các hạn chế trong quản lí, vận hành nhà chung cư trên địa bàn TP.

Theo đó, UBND TP giao Công an TPchủ trì, phối hợp với Sở Thông tin Truyền xác minh, xử lí các trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự trong việc không bàn giao, chậm bàn giao, bàn giao không đầy đủ quĩ bảo trì cho Ban quản trị nhà chung cư.

UBND TP Hà Nôị cũng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng kế hoạch tổ chức rà soát các giấy chứng nhận đăng kí đầu tư đã cấp; trường hợp phát hiện có việc sử dụng căn hộ chung cư vào các mục đích khác không phải để ở thì yêu cầu hoặc áp dụng biện pháp cần thiết buộc doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh chấm dứt việc sử dụng.

Ngoài ra, Sở này có trách nhiệm công khai danh sách các chủ đầu tư không chấp hành các qui định về quản lí, sử dụng nhà chung cư do UBND các quận, huyện cung cấp; danh sách các nhà đầu tư đã vi phạm nghiêm trọng trong đầu tư, quản lí, vận hành, sử dụng nhà chung cư chưa khắc phục xong vi phạm.

Sở Xây dựng có trách nhiệm tăng cường kiểm tra, xử lí các hành vi vi phạm qui định về quản lí, sử dụng nhà chung cư; công khai danh sách các chủ đầu tư không chấp hành qui định về quản lí, sử dụng nhà chung cư; chủ động báo cáo, xin ý kiến Bộ Xây dựng để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về công tác quản lí, vận hành nhà chung cư trên địa bàn.

Sở Quy hoạch Kiến trúc xây dựng qui trình xử lí nội bộ khi tiến hành thẩm định hồ sơ qui hoạch. Trong đó, phải đảm bảo đánh giá được mức độ tuân thủ chặt chẽ qui chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn thiết kế của đồ án qui hoạch,... 

"Khi thẩm định, phê duyệt theo thẩm quyền hoặc trình phê duyệt qui hoạch phát triển đô thị, qui hoạch dự án phát triển nhà ở, phải đảm bảo mức độ phân bố dân cư hợp lí, sự đồng bộ và khả năng đáp ứng của hạ tầng kĩ thuật, hạ tầng xã hội của dự án, đồ án qui hoạch", văn bản nêu rõ.

UBND các quận, huyện, thị xã kiểm tra định kì đối với các nhà chung cư để chủ động xác đinh những vấn đề còn tồn tại liên quan đến hoạt động quản lí, sử dụng nhà chung cư (tổ chức Hội nghị nhà chưng cư, thành lập Ban quản trị, giám sát hoạt động đối với Ban quản trị, quản lí quĩ bảo trì,...) từ đó giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các tranh chấp, bất đồng hoặc có biện pháp xử lí phù hợp.

Trước đó, tháng 11/2019, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 06/2019/TT-BXD sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến quản lí, sử dụng nhà chung cư, có hiệu lực từ ngày 1/1/2020.

Thông tư này sửa đổi, bổ sung một số điều của Qui chế quản lí, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD và Điều 3 của Thông tư số 28/2016/TT-BXD. 

Theo đó, Qui chế này áp dụng đối với nhà chung cư có mục đích để ở và nhà chung cư có mục đích sử dụng hỗn hợp dùng để ở và sử dụng vào các mục đích khác, bao gồm căn hộ dùng để ở, cơ sở lưu trú du lịch, công trình dịch vụ, thương mại, văn phòng và các công trình khác.

chọn