Hà Nội tổng kiểm tra, đánh giá chất lượng toàn bộ chung cư cũ

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm quý III/2022 và thời gian tới của Hà Nội là thực hiện cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ, trong đó tổng kiểm tra, rà soát, kiểm định, đánh giá chất lượng toàn bộ các chung cư cũ trên địa bàn để có cơ sở đánh giá, xác định chung cư cũ nguy hiểm.

Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có Quyết định số 2043 ngày 29/6 về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm quý III/2022 và thời gian tới. Theo đó UBND TP Hà Nội yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã tập trung triển khai ngay một số nhiệm vụ trọng tâm.

Đáng chú ý, liên quan đến lĩnh vực đất đai, thành phố tập trung đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

Hà Nội tiến hành triển khai ngay các bước thực hiện Dự án đường vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội. Trong đó đảm bảo việc bố trí, phân bổ nguồn vốn; giao nhiệm vụ đơn vị làm chủ đầu tư các dự án thành phần của TP Hà Nội; lựa chọn đơn vị quản lý dự án thành phần đường cao tốc theo hình thức hợp đồng BOT; triển khai công tác giải phóng mặt bằng; tổ chức thẩm định và phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, lựa chọn nhà thầu dự án thành phần đường song hành. 

Tập trung thực hiện cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của quý III này. Thành phố chỉ đạo tổ chức nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ; tổng kiểm tra, rà soát, kiểm định, đánh giá chất lượng toàn bộ các chung cư cũ trên địa bàn để có cơ sở đánh giá, xác định chung cư cũ nguy hiểm. Đồng thời, hướng dẫn UBND các quận, huyện bố trí kinh phí để thực hiện công tác kiểm định, lập quy hoạch; chuẩn bị quỹ nhà tạm cư phục vụ di dời các hộ dân,... 

Với các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn thành phố, Hà Nội cũng sẽ có biện pháp đẩy mạnh tiến độ đầu tư, tập trung xử lý. Trong đó ưu tiên rà soát thu hồi đất; lập danh mục công bố chấm dứt đối với dự án đã có chủ trương, quy hoạch trước 1/8/2008 nhưng đến nay chưa làm thủ tục về thu hồi đất; xử lý dứt điểm các dự án đã được gia hạn 24 tháng theo quy định của Luật Đất đai nhưng đến nay chưa triển khai. 

Thành phố cũng tập trung chỉ đạo thực hiện Đề án phát triển huyện lên quận, phấn đấu đến năm 2025 có từ 3 - 5 huyện phát triển thành quận, đến năm 2030 có thêm 1 - 2 huyện phát triển thành quận.

chọn
Hà Nam sắp làm tuyến đường gần nghìn tỷ kết nối Vành đai 5 tại thị xã Duy Tiên
Tuyến đường D1 tại thị xã Duy Tiên có chiều dài hơn khoảng 6,2 km, tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng, dự kiến thi công từ đầu 2025.