Hà Nội triển khai lắp đặt đồng bộ điện mặt trời mái nhà năm 2025

Đây là thông tin đáng chú ý trong kế hoạch phát triển năng lượng tái tạo trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025 vừa được UBND TP Hà Nội ban hành.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch về phát triển năng lượng tái tạo trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025.

Mục tiêu tổng quát của kế hoạch là phát triển năng lượng mới, năng lượng tái tạo góp phần đáp ứng như cầu cung cấp điện đảm bảo an ninh năng lượng, giảm phát thải khí nhà kính, bảo vệ môi trường. 

Kế hoạch nêu rõ ưu tiên phát điện mặt trời phù hợp với khả năng bảo đảm an toàn hệ thống với giá thành điện năng hợp lí; khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà trên mặt nước, thí điểm mô hình phù hợp cho thành phố; xây dựng các chính sách hỗ trợ và cơ chế đột phá cho phát triển điện mặt trời phù hợp điều kiện đặc thù của Hà Nội.

Đồng thời, tăng cường phát triển các nguồn điện từ rác thải sinh hoạt và chất thải rắn, khuyến khích đầu tư phát triện điện sinh khối đồng phát.

Theo kế hoạch, đến năm 2025, tỉ lệ các nguồn năng lượng tái tạo trong tổng cung năng lượng sơ cấp đạt đến khoảng 1%, trong đó, tổng công suất nguồn điện năng lượng mặt trời ước đạt khoảng 100MWp (triển khai lắp đặt đồng bộ điện mặt trời mái nhà tại các chung cư thấp tầng, tòa nhà cao tầng của thành phố) và điện rác khoảng 150MWp phù hợp với tiềm năng, đặc thù của thành phố.

Ngoài ra, kế hoạch cũng bao gồm đánh giá tiềm năng năng lượng gió, thủy điện trên địa bàn, đề xuất chiến lược phát triển các dạng năng lượng này cho Hà Nội.

chọn