Hà Tĩnh đấu giá 19 thửa đất tại thị xã Hồng Lĩnh, khởi điểm 7,5 triệu đồng/m2

19 thửa đất ở tổ dân phố 6, phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh, có diện tích từ 160 m2/thửa đến 481,3 m2/thửa.

Công ty đấu giá hợp danh Nghệ Tĩnh vừa ra thông báo đấu giá tài sản của UBND thị xã Hồng Lĩnh .

Cụ thể là quyền sử dụng đất 19 thửa đất ở tổ dân phố 6, phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Diện tích các thửa đất từ 160 đến 481,3 m²/lô.

19 thửa đất có mức giá khởi điểm từ 7,5 đến 9 triệu đồng/m2. Tổng mức giá khởi điểm hơn 26,82 tỷ đồng. 

TT

Vùng quy hoạch

Số thửa

Diện tích (m2)

Mức giá (đồng/m2)

Giá khởi điểm
(đồng/lô)

Bước giá
( đồng)

Tiền đặt trước
( đồng)

Phí hồ sơ
( đồng)

1

Khu dân cư tổ dân phố 6

846

481,3

9.000.000

4.331.700.000

130.000.000

865.000.000

500.000

2

845

160,0

7.500.000

1.200.000.000

36.000.000

240.000.000

500.000

3

844

160,0

7.500.000

1.200.000.000

36.000.000

240.000.000

500.000

4

843

160,0

7.500.000

1.200.000.000

36.000.000

240.000.000

500.000

5

842

160,0

7.500.000

1.200.000.000

36.000.000

240.000.000

500.000

6

841

160,0

7.500.000

1.200.000.000

36.000.000

240.000.000

500.000

7

840

160,0

7.500.000

1.200.000.000

36.000.000

240.000.000

500.000

8

839

160,0

7.500.000

1.200.000.000

36.000.000

240.000.000

500.000

9

838

160,0

7.500.000

1.200.000.000

36.000.000

240.000.000

500.000

10

837

160,0

7.500.000

1.200.000.000

36.000.000

240.000.000

500.000

11

836

160,0

7.500.000

1.200.000.000

36.000.000

240.000.000

500.000

12

835

160,0

7.500.000

1.200.000.000

36.000.000

240.000.000

500.000

13

834

160,0

7.500.000

1.200.000.000

36.000.000

240.000.000

500.000

14

833

160,0

7.500.000

1.200.000.000

36.000.000

240.000.000

500.000

15

832

160,0

7.500.000

1.200.000.000

36.000.000

240.000.000

500.000

16

831

160,0

7.500.000

1.200.000.000

36.000.000

240.000.000

500.000

17

830

160,0

7.500.000

1.200.000.000

36.000.000

240.000.000

500.000

18

829

160,0

7.500.000

1.200.000.000

36.000.000

240.000.000

500.000

19

828

232,2

9.000.000

2.089.800.000

63.000.000

415.000.000

500.000

 

3.433,5

 

26.821.500.000

 

5.360.000.000

9.500.000

Về hình thức, phương thức đấu giá, đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

Khách hàng xem tài sản từ ngày 29/9 đến ngày 26/10 tại khu dân cư tổ dân phố 6, phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh.

Về thời gian, địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và phát phiếu trả giá, khách hàng nộp mỗi bộ hồ sơ được phát một phiếu trả giá, trong giờ hành chính từ ngày 29/9 đến 16h30 ngày 21/10 tại trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Nghệ Tĩnh – chi nhánh Hà Tĩnh; và trong giờ hành chính từ ngày 29/9 đến 16h30 ngày 24/10 tại UBND phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Nghệ Tĩnh – chi nhánh Hà Tĩnh trong thời hạn ba ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá (ngày 24/10; 25/10 và trước 17h ngày 26/10).

Thời gian bỏ phiếu trả giá vào thùng phiếu (mỗi thửa đất một phong bì đựng một phiếu trả giá) từ 8h đến 11h30 và từ 14h đến 17h ngày 24/10 tại hội trường UBND phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh.

Thời gian, địa điểm công bố giá vào 8h ngày 27/10 tại hội trường UBND phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh.

Thông tin liên hệ: Công ty Đấu giá hợp danh Nghệ Tĩnh - chi nhánh Hà Tĩnh, địa chỉ số 258, đường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Điện thoại: 0915.346.388.

chọn
‘Thị trường bất động sản 2023 sẽ chuyển biến khá thận trọng’
Một năm 2022 với nhiều khó khăn với thị trường bất động sản đang dần khép lại. Tuy nhiên, vẫn có những niềm tin về sự ổn định và thanh lọc cho ngành trong thời gian tới.