Hà Tĩnh đấu giá 7 thửa đất tại huyện Kỳ Anh, khởi điểm từ 680 triệu đồng/thửa

7 thửa đất tại Quy hoạch khu dân cư vùng Hồ Mạ, thôn Trung Thượng, xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, có diện tích từ 162,7 đến 223,2 m²/thửa.

Công ty Đấu giá hợp danh Hồng Lĩnh vừa ra thông báo đấu giá tài sản của UBND huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh .

Cụ thể là quyền sử dụng đất đối với 7 thửa đất tại Quy hoạch khu dân cư vùng Hồ Mạ, thôn Trung Thượng, xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh. Diện tích các thửa đất từ 162,7 đến 223,2 m²/thửa.

7 thửa đất có mức giá khởi điểm từ 680 triệu đồng/thửa đến 1,19 tỷ đồng/thửa.

Số thửa

Số tờ

Diện tích
(Đvt: m2)

Giá khởi điểm

(Đvt: Đồng)

Bước giá

(Đvt: Đồng)

Tiền đặt trước

(Đvt: Đồng)

Tiền hồ sơ

(Đvt: Đồng)

Quy hoạch khu dân cư vùng Hồ Mạ. thôn Trung Thượng, xã Kỳ Tân

1152

24

174,2

728.000.000

25.000.000

130.000.000

500.000

1151

24

220,8

1.111.000.000

35.000.000

220.000.000

500.000

1154

24

171,0

746.000.000

25.000.000

130.000.000

500.000

1144

24

180,0

810.000.000

25.000.000

150.000.000

500.000

1143

24

175,5

883.000.000

30.000.000

150.000.000

500.000

1142

24

223,2

1.190.000.000

40.000.000

220.000.000

500.000

1136

24

162,7

680.000.000

25.000.000

130.000.000

500.000

Hình thức, phương thức trả giá, đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

Công ty bán hồ sơ tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá trong giờ hành chính liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến 16h30, ngày 28/2 tại Công ty đấu giá hợp danh Hồng Lĩnh.

Thời gian xem tài sản đấu giá vào ngày 20/2 và ngày 21/2 (trong giờ hành chính). Người tham gia đấu giá có nhu cầu xem tài sản liên hệ công chức địa chính UBND xã Kỳ Tân và Công ty đấu giá hợp danh Hồng Lĩnh để được hướng dẫn.

Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trong thời hạn ba ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá (buổi công bố giá) và nộp vào tài khoản ngân hàng của Công ty đấu giá hợp danh Hồng Lĩnh.

Thời gian, địa điểm bỏ phiếu trả giá vào thùng phiếu: * Thời gian: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30 phút, ngày 28/02/2023. * Địa điểm: Tại hội trường UBND xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh. 7. Thời gian, địa điểm niêm phong miệng thùng phiếu trả giá: Vào lúc 16 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 02 năm 2023 tại hội trường UBND xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh.

Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá đã trả vào 14h, ngày 3/3 tại hội trường UBND xã Kỳ Tân.

Thông tin liên hệ: UBND xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh; Công ty đấu giá hợp danh Hồng Lĩnh, địa chỉ Ngõ 1, đường Phan Kính, phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh, điện thoại 094.475.3456 – 0973.708.562, website daugiahonglinh.com.

chọn
Nút giao Phú Thứ kết nối cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình với vành đai 5 sau hơn một năm khởi công
Dự án xây dựng nút giao Phú Thứ với hầm chui 6 làn xe qua cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình đang triển khai tại TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Đây là khu vực giao cắt giữa cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình và đường vành đai 5 vùng Thủ đô Hà Nội.