Đồng Nai dự thu hơn 42.500 tỷ đồng từ đấu giá đất

Số tiền này sẽ đến từ việc đấu giá 21 khu đất vùng phụ cận các dự án giao thông tại TP Long Khánh, huyện Cẩm Mỹ,...

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai, cuối tháng 12/2022, UBND tỉnh đã chính thức phê duyệt 6 đề án khai thác quỹ đất vùng phụ cận các dự án giao thông để tạo vốn phát triển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh.

Các dự án này gồm dự án nâng cấp, mở rộng đường Ngô Quyền, TP Long Khánh; dự án nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 769 trên địa bàn huyện Long Thành và huyện Thống Nhất; các dự án giao thông trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu; các dự án giao thông trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ; dự án nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 773 trên địa bàn huyện Xuân Lộc và huyện Cẩm Mỹ và dự án đầu tư xây dựng đường tỉnh 770B trên địa bàn các huyện Định Quán, Thống Nhất, Cẩm Mỹ, Long Thành và TP Long Khánh.

Với 6 đề án được phê duyệt, tỉnh dự kiến sẽ có 21 khu đất vùng phụ cận được khai thác với diện tích hơn 1.500 ha. Chi phí giải phóng mặt bằng dự kiến hơn 8.300 tỷ đồng; số tiền thu được từ việc đấu giá quyền sử dụng đất là hơn 42.500 tỷ đồng. 

Trong 6 đề án khai thác quỹ đất vùng phụ cận các dự án giao thông, trên địa bàn TP Long Khánh có hai dự án liên quan gồm dự án nâng cấp, mở rộng đường Ngô Quyền và dự án đầu tư xây dựng đường tỉnh 770B. Theo dự kiến, TP Long Khánh sẽ có hai khu đất được khai thác để tạo vốn gồm khu đất khai thác có diện tích khoảng 29 ha (toàn bộ diện tích là đất cao su) thuộc địa bàn phường Suối Tre đối với dự án đầu tư xây dựng đường tỉnh 770B, và khu đất khai thác có diện tích khoảng 38 ha  đối với đề án khai thác quỹ đất vùng phụ cận dự án nâng cấp, mở rộng đường Ngô Quyền.

Tại huyện Cẩm Mỹ, địa phương này sẽ có 7 khu đất với diện tích hơn 530 ha được khai thác thuộc các dự án giao thông trên địa bàn huyện, dự án nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 773 và dự án đầu tư xây dựng đường tỉnh 770B.

chọn
Vinhomes có thể khởi công dự án NOXH đầu tay bên Vịnh Cam Ranh trong quý II
Dự kiến trong quý II/2023, Khu nhà ở xã hội phường Cam Nghĩa, TP Cam Ranh sẽ bước vào giai đoạn triển khai xây dựng. Dự án này do Muối Cam Ranh - công ty con của Vinhomes làm chủ đầu tư với quy mô gần 88 ha.