Hà Tĩnh đấu giá 31 lô đất tại huyện Đức Thọ, khởi điểm 340,2 triệu đồng/lô

31 lô đất ở vùng quy hoạch Nuôi Tài, Dăm Dài, xã Lâm Trung Thủy, huyện Đức Thọ, có diện tích từ 160 m2/lô đến 293 m2/lô.

Công ty đấu giá hợp danh Lợi Phát vừa ra thông báo đấu giá tài sản của UBND huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.

Cụ thể là quyền sử dụng đất đối với 31 lô đất ở thuộc vùng quy hoạch Nuôi Tài, Dăm Dài, xã Lâm Trung Thủy, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Diện tích các lô đất từ 160 đến 293 m²/lô.

31 lô đất có mức giá khởi điểm từ 340,2 triệu đồng/lô đến 1,47 tỷ đồng/lô. 

TT

Số lô đất

Diện tích

(m2)

Giá khởi điểm

(Đvt: Đồng)

Bước giá

(Đvt: Đồng)

Tiền đặt trước

(Đvt: Đồng)

Tiền hồ sơ

(Đvt: Đồng)

Ghi chú

 

Vùng QH Nuôi Tài thôn Trung Đại Lâm

1

35

293

1.476.720.000

73.000.000

295.000.000

500.000

2 mặt tiền

2

36

160

672.000.000

33.000.000

134.000.000

500.000

 

3

37

160

672.000.000

33.000.000

134.000.000

500.000

 

4

38

160

672.000.000

33.000.000

134.000.000

500.000

 

5

39

160

672.000.000

33.000.000

134.000.000

500.000

 

6

40

160

672.000.000

33.000.000

134.000.000

500.000

 

7

41

160

672.000.000

33.000.000

134.000.000

500.000

 

8

42

160

672.000.000

33.000.000

134.000.000

500.000

 

9

43

160

672.000.000

33.000.000

134.000.000

500.000

 

10

44

160

672.000.000

33.000.000

134.000.000

500.000

 

11

45

160

672.000.000

33.000.000

134.000.000

500.000

 

12

46

160

672.000.000

33.000.000

134.000.000

500.000

 

13

47

160

672.000.000

33.000.000

134.000.000

500.000

 

14

48

160

672.000.000

33.000.000

134.000.000

500.000

 

15

49

160

672.000.000

33.000.000

134.000.000

500.000

 

16

50

255

1.071.000.000

53.000.000

215.000.000

500.000

 

 

Vùng QH Dăm Dài thôn Trung Thành

17

1

164

492.000.000

24.000.000

98.000.000

200.000

2 mặt tiền

18

2

166

381.800.000

19.000.000

76.000.000

200.000

 

19

3

166

381.800.000

19.000.000

76.000.000

200.000

 

20

4

166

381.800.000

19.000.000

76.000.000

200.000

 

21

5

166

381.800.000

19.000.000

76.000.000

200.000

 

22

6

166

381.800.000

19.000.000

76.000.000

200.000

 

23

7

166

381.800.000

19.000.000

76.000.000

200.000

 

24

8

166

381.800.000

19.000.000

76.000.000

200.000

 

25

9

166

381.800.000

19.000.000

76.000.000

200.000

 

26

36

162

340.200.000

17.000.000

76.000.000

200.000

 

27

37

162

340.200.000

17.000.000

76.000.000

200.000

 

28

38

162

340.200.000

17.000.000

76.000.000

200.000

 

29

39

162

340.200.000

17.000.000

76.000.000

200.000

 

30

40

162

340.200.000

17.000.000

76.000.000

200.000

 

31

41

160

480.000.000

24.000.000

96.000.000

200.000

2 mặt tiền

 Về hình thức, phương thức trả giá, đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

Tổ chức đấu giá tài sản tổ chức cho người tham gia đấu giá xem trực tiếp tài sản đấu giá và tài liệu liên quan từ 7h30 ngày 20/9 đến 17h ngày 21/9; khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ công chức địa chính UBND xã Lâm Trung Thủy hoặc Công ty đấu giá hợp danh Lợi Phát để được hướng dẫn.

Hình thức, thời hạn nộp tiền đặt trước, khách hàng nộp tiền đặt trước vào số tài khoản ngân hàng của Công ty đấu giá hợp danh Lợi Phát trong phạm vi ba ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá (trước thời điểm chốt nhận hồ sơ và bỏ phiếu trả giá).

Thời gian chốt nhận hồ sơ và nhận phiếu trả giá từ 14h đến 16h30 ngày 7/10 tại trụ sở UBND xã Lâm Trung Thủy, huyện Đức Thọ.

Thời gian công bố kết quả trả giá từ 14h ngày 10/10 tại trụ sở UBND xã Lâm Trung Thủy, huyện Đức Thọ.

Thông tin liên hệ: UBND xã Lâm Trung Thủy, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh; hoặc Công ty đấu giá hợp danh Lợi Phát, địa chỉ tầng II, số 2, Nguyễn Huy Oánh, phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh, điện thoại 0948 148 156/ 0948 434 696.

chọn
Ông Phạm Nhật Vượng thành lập công ty mới chuyên quản lý và đầu tư BĐS
Ông Phạm Nhật Vượng cùng Vinhomes và các cổ đông khác vừa thành lập công ty VMI JSC nhằm phát triển thị trường thứ cấp cho các dự án bất động sản của Vinhomes.