Hà Tĩnh siết hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất

Thời gian qua, hiện tượng cạnh tranh không lành mạnh, tình trạng thông đồng, dìm giá giữa những người tham gia đấu giá, tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh vẫn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp.

Mới đây, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành văn bản gửi các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã, các tổ chức liên quan về việc tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất. 

Trong thời gian qua, UBND tỉnh đã thành lập Đoàn liên ngành kiểm tra việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất của một số địa phương và tổ chức đấu giá tài sản.

Kết quả cho thấy, các địa phương đã tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định, góp phần tăng thu ngân sách nhà nước và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tuy nhiên, hoạt động đấu giá vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như trình tự, thủ tục tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất một số trường hợp chưa tuân thủ quy định; đánh giá, lựa chọn tổ chức đấu giá chưa chặt chẽ, khách quan, có trường hợp mang tính hình thức.

Ngoài ra, việc giám sát chưa thường xuyên, còn thiếu sót, buông lỏng. Một số tổ chức đấu giá chưa thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ trình tự, thủ tục đấu giá tài sản, các quy định về quy chế cuộc đấu giá, thông báo công khai, tiền đặt trước.

Năng lực hoạt động của một số đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản hạn chế; còn có hiện tượng chạy theo lợi nhuận, cạnh tranh không lành mạnh, vi phạm pháp luật, đạo đức nghề nghiệp.

Bên cạnh đó, tình trạng thông đồng, dìm giá giữa những người tham gia đấu giá, tổ chức đấu giá tài sản tuy đã giảm nhưng vẫn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự tại địa phương,…

Vì vậy, UBND tỉnh yêu cầu Sở Tư pháp tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát về tổ chức, hoạt động của tổ chức đấu giá tài sản. 

Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính tham mưu chỉ đạo việc xác định giá khởi điểm quyền sử dụng đất đảm bảo đúng quy định, sát với giá thị trường,...

Công an tỉnh tăng cường đấu tranh, trấn áp đối với các tổ chức, cá nhân, nhóm lợi ích cấu kết với người có thẩm quyền để chi phối cuộc đấu giá, các hành vi cản trở người tham gia đấu giá,...

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - chi nhánh Hà Tĩnh chỉ đạo các chi nhánh, tổ chức tín dụng khác khi thực hiện giao dịch về tiền đặt trước tham gia đấu giá tài sản phải đảm bảo chính xác, giữ bí mật thông tin về người nộp tiền đặt trước và người tham gia đấu giá theo quy định.

UBND tỉnh cũng yêu cầu UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện nghiêm túc quy định về lựa chọn tổ chức đấu giá và công bố các thông tin liên quan đến việc lựa chọn tổ chức đấu giá, đảm bảo tính công khai, minh bạch góp phần hạn chế tình trạng “sân sau”, tiêu cực trong lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản,...

chọn
TP Phủ Lý có 5 dự án nhà ở hơn tỷ USD mời đầu tư trong 4 tháng, lọt 'mắt xanh' nhiều doanh nghiệp
Từ tháng 12/2022 đến nay, Hà Nam liên tục phát thông báo tìm chủ cho 5 dự án khu đô thị, khu dân cư tại TP Phủ Lý với tổng số vốn hơn 24.000 tỷ đồng. Đến nay, 3/5 dự án đã có nhà đầu tư đăng ký tham gia thực hiện.