HAGL Agrico dừng phát hành 800 tỉ đồng trái phiếu

Việc huy động 800 tỉ đồng trái phiếu đã bị hoãn lại do HAGL Agrico thay đổi kế hoạch sử dụng vốn.

CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico - Mã: HNG) vừa thông báo dừng kế hoạch phát hành 800 tỉ đồng trái phiếu. Lí do được đưa ra là do doanh nghiệp thay đổi kế hoạch sử dụng vốn.

HAGL Agrico dừng phát hành 800 tỉ đồng trái phiếu - Ảnh 1.

Các thông tin liên quan đến trái phiếu dự kiến phát hành doanh nghiệp chưa công bố. (Nguồn: HAGL Agrico)

Trước đó, theo Nghị quyết HĐQT công bố ngày 24/6, HAGL Agrico có kế hoạch phát hành 800 tỉ đồng trái phiếu nhằm bổ sung vốn lưu động.

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và có lãi suất cố định. Tuy nhiên, công ty chưa công bố nội dung cụ thể về phương án phát hành.

Cuối tháng 6 vừa qua, HAGL Agrico thông báo phát hành thành công 200 tỉ đồng trái phiếu kì hạn 18 tháng.

Trái phiếu phát hành là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được đảm bảo bằng tài sản, có lãi suất cố định và không phải nợ thứ cấp.

Tiền lãi trái phiếu được thanh toán 3 tháng một lần với lãi suất 9,5%/năm trong suốt kì hạn trái phiếu.

Tài sản đảm bảo là tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai là cây lâu năm (cây ăn quả), cùng toàn bộ các quyền và lợi ích phát sinh từ việc khai thác vườn cây lâu năm (cây ăn quả) đã, đang và sẽ hình thành trong tương lai thuộc sở hữu của Bò sữa Tây Nguyên nằm trên các thửa đất có tổng diện tích 498,28 ha.

chọn