Hải Dương chuyển hơn 17.000 m2 đất nông nghiệp sang 139 lô đất ở để đấu giá

Trong gần 29.000 m2 đất tại huyện Nam Sách được Hải Dương chuyển mục đích sử dụng, có 16.870 m2 đất ở được bố trí thành 139 lô đất ở để bán đấu giá.

UBND tỉnh Hải Dương vừa ra hai quyết định về việc chuyển mục đích sử dụng đất để đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Phú Điền và Nam Hưng, huyện Nam Sách.

Xã Phú Điền có 8.552 m2 đất mà UBND huyện Nam Sách đã thu hồi đất, thực hiện xong việc giải phóng mặt bằng. Trong đó gồm 4.321 m2 đất chuyên trồng lúa nước; 786 m2 đất bằng trồng cây hàng năm khác, 1.212 m2 đất nuôi trồng thủy sản, 1.119 m2 đất giao thông và 1.114 m2 đất thủy lợi. Phần diện tích này để xây dựng điểm dân cư mới số 1, thôn Lý Văn - Phong Trạch, xã Phú Điền (giai đoạn 1).

Hiện nay, 8.552 m2 trên được chuyển thành 5.746 m2 đất ở, 2.319 m2 đất giao thông; 487 m2 đất thủy lợi.

Diện tích chuyển thành đất ở sẽ được bán đấu giá quyền sử dụng đất; bố trí thành 45 lô.

Đáng chú ý, trong tổng số 8.552 m2 đất chuyển mục đích để xây dựng điểm dân cư theo quy hoạch chi tiết xây dựng, có 288 m2 đất nằm trong hành lang bảo vệ an toàn lưới điện 35KV.

Xã Nam Hưng sẽ chuyển 20.200 m2 đất (trong đó có 17.859 m2 đất chuyên trồng lúa nước; 1.572 m2 đất giao thông; 769 m2 đất thủy lợi) sang 11.124 m2 đất ở, 8.638 m2 đất giao thông và 438 m2 đất hạ tầng kỹ thuật.

Phần diện tích đất ở sẽ được bố trí thành 94 lô đất ở để bán đấu giá quyền sử dụng đất.

Trước đó, Hải Dương cũng chuyển mục đích sử dụng hơn 11.000 m2 đất nông nghiệp sang 48 lô đất ở để đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Kim Tân, huyện Kim Thành.

chọn