Hải Dương chuyển hơn 11.000 m2 đất nông nghiệp sang đất ở để đấu giá

Diện tích đất này sẽ được chuyển thành 5.872,5 m2 đất ở, bố trí thành 48 lô đất ở theo quy hoạch đề bán đấu giá.

UBND tỉnh Hải Dương có văn bản ra ngày 13/8 về việc chuyển mục đích sử dụng đất để đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Kim Tân, huyện Kim Thành.

Theo đó, xã Kim Tân có 11.302 m2 đất (trong tổng số 11.580 m2 đất, UBND huyện Kim Thành đã thu hồi đất, thực hiện xong việc bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng).

Cụ thể gồm đất chuyên trồng lúa nước 8.742 m2 , đất giao thông 249 m2 , đất thủy lợi 2.311 m2 để xây dựng điểm dân cư mới thôn Thiên Đông, xã Kim Tân, huyện Kim Thành theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt.

Hải Dương chuyển hơn 11.000 m2 đất nông nghiệp sang đất ở để đấu giá  - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa: Hạ Vũ).

Diện tích đất này sẽ được chuyển thành 5.872,5 m2 đất ở, bố trí thành 48 lô đất ở theo quy hoạch, để bán đấu giá quyền sử dụng đất.

Ngoài ra, đất đường giao thông, hành lang đường giao thông là 3.983 m2. Đất làm mương thoát nước là 1.061,5 m2. Đất cây xanh 385 m2.

Tỉnh giao UBND xã Kim Tân quản lý theo quy định 278 m2 đất nằm ngoài ranh giới xây dựng điểm dân cư.

UBND huyện Kim Thành đã thu hồi, thực hiện xong việc bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Khi Nhà nước thu hồi vào mục đích khác, UBND xã Kim Tân không được bồi thường, hỗ trợ.

chọn
VNDirect: Trái phiếu doanh nghiệp sẽ phục hồi đáng kể trong nửa cuối năm 2023
Theo VNDirect thị trường TPDN sẽ tương đối im lìm trong nửa đầu năm 2023, phục hồi đáng kể trong nửa cuối năm nhờ lợi nhuận của doanh nghiệp khởi sắc hơn, lãi suất ổn định và cơ chế thị trường tốt hơn.