Hải Dương đấu giá 126 lô đất tại huyện Thanh Miện, khởi điểm từ 15 triệu đồng/m2

126 lô đất tại Dự án khu dân cư tập trung Thờ Nợ, xã Đoàn Tùng, huyện Thanh Miện, có diện tích từ 83,5 m2/lô đến 117 m2/lô.

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hải Dương vừa ra thông báo đấu giá tài sản  của UBND huyện Thanh Miện.

Cụ thể là quyền sử dụng 10.798 m2 đất ở gồm 126 lô đất tại Dự án khu dân cư tập trung Thờ Nợ, xã Đoàn Tùng, huyện Thanh Miện. Các lô đất có diện tích từ 83,5 m2/lô đến 117 m2/lô với mức giá khởi điểm từ 15 triệu đồng/m2 đến 17 triệu đồng/m2.

TT

Kí hiệu lô đất

Diện tích (m2)

Giá khởi điểm (đ/m2)

Tiền mua hồ sơ (đ/h.sơ/lô đất)

Tiền đặt trước

(đ/lô đất)

1

B.01, B.28, B.31, B.58, C.01, C.68 (6 lô)

83,5/lô

17.000.000

500.000

283.900.000

2

B.02, B.29, B.30, B.57, C.02, C.67 (6 lô)

85,5/lô

17.000.000

500.000

290.700.000

3

C.34 (01 lô)

88,5

17.000.000

500.000

300.900.000

4

C.35 (01 lô)

89,5

17.000.000

500.000

304.300.000

5

C.36 (01 lô)

117,0

17.000.000

500.000

397.800.000

6

Từ lô B.03 đến B.27, từ lô B.32 đến lô B.56, từ lô C.03 đến lô C.33, từ lô C.37 đến lô C.66 (111 lô)

85,5

15.000.000

500.000

 

256.500.000

 

Người tham gia đấu giá có thể tự xem khu đất đấu giá hoặc đăng ký trước và tập trung tại trụ sở UBND xã Đoàn Tùng vào lúc 8h ngày 13/4 và 14/4 để xem khu đất đấu giá.

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá từ ngày 4/4 đến 16h ngày 17/4 (trong giờ hành chính) tại UBND xã Đoàn Tùng, huyện Thanh Miện.

 

Thời gian tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá từ ngày 4/4 đến 16h30 ngày 17/4 (trong giờ hành chính). Thời gian tiếp nhận phiếu trả giá của khách hàng bỏ vào hòm phiếu từ ngày 16/4 đến 16h30 ngày 17/4 (trong giờ hành chính). Khách hàng nộp hồ sơ trực tiếp cho Trung tâm tại UBND xã Đoàn Tùng, huyện Thanh Miện.

Khách hàng nộp tiền đặt trước từ ngày 17/4 đến 17h ngày 18/4 vào tài khoản ngân hàng của Trung tâm.

Hình thức, phương thức đấu giá, đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp cho từng lô đất theo phương thức trả giá lên.

Thời gian, địa điểm buổi công bố giá vào 8h30 ngày 20/4 tại Hội trường UBND xã Đoàn Tùng, huyện Thanh Miện.

Thông tin liên hệ: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hải Dương, số 7/109 Phạm Ngũ Lão, TP Hải Dương, điện thoại 0220.3845363 – 0220.3845279.

chọn