Hải Dương đấu giá 17 lô đất tại huyện Gia Lộc, khởi điểm từ 40 triệu đồng/m2

17 lô đất ở tại vị trí quy hoạch Khu dân cư thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc (đợt 10), có diện tích từ 67,5 m2/lô đến 102,7 m2/lô.

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hải Dương vừa ra thông báo đấu giá tài sản của UBND huyện Gia Lộc.

Cụ thể là quyền sử dụng 17 lô đất ở tại vị trí quy hoạch Khu dân cư thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc (đợt 10). Diện tích các lô đất từ 67,5 m2/lô đến 102,7 m2/lô.

17 lô đất có mức giá khởi điểm từ 40 triệu đồng/m2 đến 46 triệu đồng/m2.

 

STT

Vị trí quy hoạch

 Giá khởi điểm 

Phí hồ sơ (đ/bộ)

Tiền đặt
 trước (đ/lô)

 Lô số

 D.tích (m2)

 đồng/m2

 đồng/lô

1

B34

67.5

46.000.000

3.105.000.000

500.000

621.000.000

2

B35

77.1

46.000.000

3.546.600.000

500.000

709.320.000

3

B36

77.7

46.000.000

3.574.200.000

500.000

714.840.000

4

H14

102.7

43.000.000

4.416.100.000

500.000

883.220.000

5

H15

101.0

43.000.000

4.343.000.000

500.000

868.600.000

6

H16

99.2

43.000.000

4.265.600.000

500.000

853.120.000

7

H17

97.4

43.000.000

4.188.200.000

500.000

837.640.000

8

H19

92.5

43.000.000

3.977.500.000

500.000

795.500.000

9

H20

88.5

43.000.000

3.805.500.000

500.000

761.100.000

10

H22

82.9

43.000.000

3.564.700.000

500.000

712.940.000

11

H25

95.8

43.000.000

4.119.400.000

500.000

823.880.000

12

H18

93.5

40.000.000

3.740.000.000

500.000

748.000.000

13

H21

83.1

40.000.000

3.324.000.000

500.000

664.800.000

14

H23

84.5

40.000.000

3.380.000.000

500.000

676.000.000

15

H24

91.7

40.000.000

3.668.000.000

500.000

733.600.000

16

H26

93.1

40.000.000

3.724.000.000

500.000

744.800.000

17

H27

102.3

40.000.000

4.092.000.000

500.000

818.400.000

Tổng

1.530.5

 

64.833.800.000

 

12.966.760.000

Thời gian xem tài sản và giấy tờ liên quan từ ngày 6/3 đến 10/3 (trong giờ hành chính). Địa điểm xem tài sản tại Khu dân cư thị trấn Gia Lộc. Địa điểm xem giấy tờ liên quan tới tài sản tại Phòng Tài chính – kế hoạch huyện Gia Lộc.

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá từ ngày 24/2 đến 15h ngày 10/3 (trong giờ hành chính) tại Phòng tài chính – kế hoạch huyện Gia Lộc.

Khách hàng nộp tiền đặt trước từ ngày 8/3 đến 16h30 ngày 10/3 vào tài khoản ngân hàng của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hải Dương.

Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá từ ngày 24/2 đến 16h ngày 10/3 (trong giờ hành chính) tại Phòng tài chính – kế hoạch huyện Gia Lộc.

Thời gian tiếp nhận phiếu trả giá của khách hàng bỏ vào hòm phiếu từ 7h30 ngày 9/3 đến 16h ngày 10/3, tại Phòng tài chính – kế hoạch huyện Gia Lộc.

Về cách thức đăng ký, khách hàng đăng ký trực tiếp với Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hải Dương tại Phòng tài chính – kế hoạch huyện Gia Lộc.

Thời gian, địa điểm buổi công bố giá vào 8h30 ngày 13/3 tại Hội trường UBND huyện Gia Lộc.

Hình thức, phương thức đấu giá, đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp từng lô theo phương thức trả giá lên, bắt đầu từ giá khởi điểm.

Thông tin liên hệ: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hải Dương, địa chỉ số 7/109 Phạm Ngũ Lão, TP Hải Dương, điện thoại (0220).3845363.

chọn
Luật Đất đai mới có khiến BĐS công nghiệp gặp khó?
VARS nhận định, thị trường BĐS công nghiệp Việt Nam đang đối diện với một số thách thức nhất định, trong đó có rủi ro đầu tư khi chi phí đất đai và xây dựng tăng cao, nhất là chi phi tạo lập quỹ đất khi Luật Đất đai mới chính thức hiệu lực.